Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Názor zastupitelů

Zlepšení zápachu z výrobny krmiv VAFO: Úspěch občanské iniciativy Praha pro život a Pirátů

Obyvatelé na severozápadní straně Prahy si po letech mohou vydechnout:

Úporný zápach, kterým okolí zamořovala výrobna zvířecích krmiv VAFO v Chrášťanech u Prahy se v poslední době výrazně zlepšil. Za změnou stojí neúnavná aktivita občanské iniciativy Praha pro život a místních členek Pirátské strany. Zápach z výrobny psích granulí trápil pražské části ( Jinonice, Zličín, Stodůlky, Luka, Řepy, aj.) a široké okolí Chrášťan po dlouhou dobu a zdálo se, že firma je vůči všem stížnostem imunní. Členky Pirátské strany Prahy 13 se ale rozhodly, že situaci změní a připojily se v loňském roce k nově vznikajícímu občanskému sdružení Praha pro život pod vedením paní Emily Schneider. Společně uspořádali dvě demonstrace, zorganizovali hojně podepisovanou petici a dostali celý problém do médií i před Českou inspekci životního prostředí. Pirátská poslankyně Dana Balcarová interpelovala v této věci ministra životního prostředí Brabce. Na základě tlaku aktivních občanů došlo k jednání primátora Prahy a starostů postižených městských částí se zástupci firmy a zastupitelů Středočeského kraje. Zásadní byla iniciativa Hl. m. Prahy, zastoupena IPR Praha jako účastníka řízení, při vydání integrovaného povolení (povolení ke zvýšenému objemu výroby, dále jen IP), o které VAFO žádalo... (Úplné znění textu najdete na www.praha13.cz → Samospráva → Kluby zastupitelů.)

Jana Horká, zastupitelka za stranu Zelení a Piráti pro 13

K příspěvku paní zastupitelky Horké bych rád dodal, že vzhledem k množství přijatých usnesení na úrovni naší městské části i konkrétních kroků, které byly učiněny proto, aby bylo zamezeno, nebo alespoň omezeno negativní působení výroby ve VAFO Chrášťany mi přijde poněkud úsměvné, když paní zastupitelka Horká připisuje zlepšení situace především neúnavné aktivitě občanské iniciativy Praha pro život a místních členek Pirátské strany. I když tuto iniciativu pochopitelně vítám. Už méně úsměvné mi ale připadá především to, že odpovědní činitelé z Magistrátu hlavního města Prahy, navíc ze stejných politických kruhů jako zastupitelka Horká, téměř nekonají. Již svolané jednání na toto téma ruší, neboť nejsou po půl roce od začátku šíření onemocnění Covid-19 schopni zajistit řádný chod magistrátu. Abych byl konkrétní – na základě rozhodnutí MZV ČR bylo z pověření pražského primátora a jeho náměstka Petra Hlubučka svoláno na 24. června jednání se starosty městských částí a zástupci VAFO Chrášťany. To ale bylo 17. června zrušeno. Teď máme konec srpna a...? Nic. Protože jsem optimista, věřím, že se jednání, na kterém všem zainteresovaným stranám, snad kromě magistrátu, záleží, někdy uskuteční.

Za Klub zastupitelů ODS Petr Zeman