Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

září 2020
ročník XXX

Uzávěrka příštího čísla: 14. 9. 2020 Distribuce: 2.–9. 10. 2020

Festival volného času 2020
Festival volného času 2020

Poslední srpnový víkend odstartuje již osmý ročník Festivalu volného času Prahy 13. Jako každoročně se můžete těšit na plejádu nejrůznějších akcí a námětů pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Festival vám představí širokou škálu organizací, spolků, sdružení a klubů s ještě širší nabídkou aktivit ze všech oblastí. Nabídka bude nejen zajímavá, ale i pestrá, takže věříme, že z programu, který najdete také na www.praha13.cz, si vybere úplně každý.

celý článek
Ještě jste si nevybrali?
Ještě jste si nevybrali?

Je tady začátek školního roku a velká část rodičů se opět rozhoduje, jak dětem, ale možná i sobě, příjemně a smysluplně vyplnit volný čas. Nejrůznějších aktivit je celá řada, takže volba nemusí být úplně jednoduchá. Možná využijete některou z následujících možností.

celý článek
Vozidla bez platné technické prohlídky
Vozidla bez platné technické prohlídky

Od 30. 4. 2020 platí novela zákona o pozemních komunikacích upravující problematiku dlouhodobě odstavených vozidel na pozemních komunikacích, které nelze definovat jako „vrak“, ale mají více než 6 měsíců propadlou technickou kontrolu. Registrujeme, že i v naší městské části je několik desítek těchto vozidel, kdy jejich majitelé neplní povinnosti vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, za což jim dle novely hrozí pokuta až do výše 300 tis. Kč. Zároveň vlastník vozidla bude hradit finančn

celý článek