Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ještě jste se nerozhodli?

Je tady září a velká část rodičů se opět rozhoduje, jak dětem, ale i sobě, příjemně a smysluplně vyplnit volný čas. Nabídek nejrůznějších aktivit je celá řada. Možná využijete některou z následujících možností.

Pojď hrát hokejbal!

Hokejbal je sportem, který je nejvíce podobný lednímu hokeji. HC KERT Park Praha pořádá permanentní nábor hráčů od 4 do 15 let a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.45 do 18.00 hodin. Bližší informace získáte na www.kert-park.cz/nabor. Kontakty: Martin Horský, tel. 605 589 087; Jan Šimůnek, tel. 732 614 797; Jitka Steinbachová, tel. 776 859 609.

HB Basket Praha. Náš klub oslavil v roce 2021 deset let své existence.

I přes krátkou historii se můžeme pochlubit četnými úspěchy, a to zejména v minižactvu a žactvu. HB Basket se stal během uplynulých let jedním z nejlepších dívčích klubů, a to nejen v Praze, ale i na celorepublikové úrovni. Na úspěchy v mladších kategoriích jsme navázali i v dorostech, kde hrajeme prestižní nejvyšší soutěže. I během „covidové“ sezony jsme s hráčkami pravidelně pracovali a nyní se již těšíme na další sezónu v hale. Naše úspěchy jsou výsledkem systematické přípravy začínající u nejmladších dětí. Těm HB Basket nabízí odpolední program ve školních přípravkách, kde se připravujeme na budoucí „boje” o nejvyšší příčky soutěží. Po roční pauze se v září opět otevřou všechny naše přípravky v základních školách v Praze 13. Jsou určené pro děvčata 1. – 4. tříd a nově i pro chlapce 1. tříd:

 • FZŠ prof. O. Chlupa – úterý 14.30 – 15.45
 • FZŠ Trávníčkova – čtvrtek 15.15 – 16.30
 • FZŠ Mezi Školami – pátek 14.00 – 15.15

Společná přípravka pro děvčata pondělí 17.30 – 18.30 v hale Zličín.

On-line přihláška a další informace na www.hbbasket.cz.

SK Aktis Praha provádí nábory nových členů.

Jsme oddíl s více než dvacetiletou tradicí s působností v Praze 13 a s řadou výborných atletických odchovanců, kteří se prosadili až do reprezentačních výběrů ČR. Zveme všechny zájemce o atletiku, kteří se chtějí stát našimi členy, na nábory, které proběhnou následovně:

 • středa 8. 9. v 16.30 na hřišti ZŠ Janského – pro ročníky 2012–2014 (tréninky probíhají na tomto hřišti)
 • čtvrtek 9. 9. v 16.30 na hřišti FZŠ Mezi Školami – pro ročníky 2016 a starší

Všichni účastníci náboru přijdou ve sportovním obutí a oblečení a budou plnit krátké testíky. Ten, kdo se nebude moci náboru účastnit ve stanovené termíny, může se domluvit na náhradním s předsedou klubu panem Bártlem na tel. 603 981 455. Budeme se těšit!

Fotbalový kroužek Sokola Stodůlky.

Kroužek je zaměřen na rozvoj sportovní všestrannosti, síla – rychlost – obratnost. Zábavnou formou her a soutěží dětem ukážeme radost z pohybu a vlastních úspěchů. Sportovně-výchovnou formou je učíme co je fair play, vzájemný respekt a spolupráce s kamarády. Fotbalový kroužek vedou zkušení trenéři mládeže Sokola Stodůlky na fotbalovém hřišti ZŠ Klausova. Děti se scházejí:

 • v úterý 1.–2. třída 14.00 – 15.00 3.–5. třída 15.15 – 16.15
 • ve čtvrtek 1.–2. třída 14.00 – 15.00 3.–5. třída 15.15 – 16.15

Přihlášky a bližší informace získáte na tel. 732 248 449 nebo na e-mailu: krouzek@sokolstodulky.cz.

Taneční skupina DEMO,

jejíž členky se mohou pyšnit řadou ocenění v „tanečním světě“ (mistři světa WADF 2018, vícenásobní mistři ČR CDT/SUT 2018, 2019 atd.) nabírá od září nové tanečnice do začátečnických i profi soutěžních týmů. Specializuje se na disco a art dance, avšak lpí i na všestranném tanečním a pohybovém rozvoji tanečnic.

Proto je součástí každého kurzu i baletní a gymnastická průprava!

Zároveň se v průběhu roku děti učí i jiným tanečním stylům.

Jestli hledáte pro své děti zájmový kroužek, který je bude rozvíjet a bude mít smysl, vyzkoušejte první lekci zdarma.

TS DEMO zároveň od září otevírá i taneční a jógové lekce pro dospělé (jazz dance, fit jóga, atd.). Zároveň se budete moci těšit i na cvičení rodičů s dětmi. Nový školní rok zahajujeme 13. září. Více informací na www.tanecniskupinademo.cz nebo na tel. 724 121 402. Sledujte i Facebook či Instagram.

Nabídka volnočasových aktivit Domu dětí a mládeže Stodůlky.

Už tradičně nabízíme kroužky, kluby, kurzy a soubory pro všechny věkové kategorie, od nejmenších dětí až po seniory. Pro školní rok 2021/2022 jsme připravili nabídku 211 kroužků ze všech oblastí, které DDM Stodůlky zastřešuje. Zájemci si tak mohou vybrat z tvořivých, hudebních, divadelních, pohybových, tanečních, přírodovědných, technických, jazykových kroužků i z kroužků pro ty nejmenší v oblasti předškolního a školního vzdělávání. Stále nabízíme několik volných míst v některých kroužcích. Z jazykových kroužků je to Španělština pro začátečníky (po 16.30) a Španělská konverzace (po 17.30). Chcete-li se zdokonalit v angličtině, je tu pro vás Anglická konverzace a gramatika (út 17.30). Je-li vašim dětem blízká příroda, jistě se jim bude líbit v kroužcích Věda Z (st 14.20, Věda Z – příroda út 15.20 nebo Věda Z Badatelé). Technické nadšence přivítáme v kroužcích Leteckých modelářů (pro rodiče s dětmi po 18.10 a děti začátečníci st 15.30), v Klubu lodních modelářů (st 17.10), své místo najdou i Elektro-radio amatéři (začátečníci čt 17.00 a pokročilí čt 18.40), nesmíme zapomenout ani na kroužky Hravé robotiky a Legorobotiky. Ti, kteří rádi spojí technickou stránku věci s tvůrčím zapojením, jistě osloví kroužek Dílna s animací. Svou zručnost si mohou děti procvičit na kroužku Svět ručních prací (po 14.00) a Šití na šicím stroji (po 16.10). Ještě máme několik volných míst v tanečních kroužcích  pro děti, konkrétně Salsa + latino mix pro začátečníky (po 16.10) i pokročilé (po 15.00), Taneční mix pro starší (po 15.00), Balet pro pokročilé (st 17.40) a v kroužcích orientálního tance pro začátečníky (út 17.10), v Orientální přípravce pro pokročilé (st 16.10) a v kroužcích orientální skupiny Belly Amira. V divadelním úseku mohou děti navštěvovat Divadlo (st 15.40 či čt 14.00), kroužek Improvizace, Muzikálový kroužek (st 14.00), Jak oslovit slovem (po 18.10) či Tvůrčí psaní a hraní (po 16.00). Na dospělé se těšíme v kroužku Večerní umělecké keramiky (čt 18.40), Kresby a malby pro dospělé (út 18.20), Kreativní dílna pro dospělé (st 18.10), Kurz šití pro ženy (po 18.20), Solo lady latin dance pro začátečníky (po 18.50), Bachata pro dámy (po 18.30), Lady sexy dance (čt 18.40) a kroužku Art/balet/contemporary (út 18.00). Z pohybových kroužků pro dospělé to jsou Funkční strečink (po 17.20), Kruhový trénink se Zuzkou (út 19.10), Sebeobrana pro ženy a dívky (po 19.30), Tradiční jóga a kroužek Mamky cvičí (čt 11.05). Více na www.ddmstodulky.cz.

Tenis je sport pro celoživotní rekreační aktivitu.

Tenisová škola Tallent pořádá už více než dvacet let tenisové kroužky pro všechny holky a kluky od 4 let až po střední školu. Skupinové tréninky dětí a mládeže probíhají v malých, bezpečných skupinkách maximálně do pěti účastníků. Učíme i malé lenochy, PC týpky a mobilové závisláky. Kurzy jsou rozděleny na dvě pololetí – I. pololetí letos zahájíme 4. října. Včasné přihlášení = 30% sleva a půjčení rakety zdarma. Poskytujeme „covidovou garanci“ – odtrénujeme všechny tréninky, které uhradíte. V Praze 13 probíhají tréninky ve dvou školách na Velké Ohradě – v ZŠ Klausova a v ZŠ Janského. Ve dnech 7., 14., 21. a 28. září nabízíme v ZŠ Klausova ukázkové hodiny zdarma. Od 16 do 19 hod. proběhnou tréninky ve třech skupinách. Každá skupina je pro jinou věkovou kategorii. Případní zájemci se proto na konkrétním čase domluví na telefonním čísle 777 260 262. Více na tel. 777 260 262, 603 527 172, další informace a přihlášky získáte na www.tallent.cz.

Přijďte si s námi zacvičit.

Sportovní klub hala Lužiny organizuje cvičení pro děti od 15 měsíců do 18 let věku.

 • Cvičení rodičů a dětí od 15 měsíců do 5 let – formou hry, básniček, pohádek a říkanek si rozvíjí pohybové schopnosti, zdokonalují dovednosti... Dopolední cvičení út, st, čt 10–11 hod.; odpolední cvičení st 16–17 hod.
 • Všestranný předškoláček (pro děti od 3 do 6 let) – tematicky zaměřené cvičební hodiny. Hry na profese, na zvířátka... Zaměřujeme se na správné držení těla, rehabilitační cvičení a procvičování jemné a hrubé motoriky, učení samostatnosti. Děti cvičí pod vedením instruktorů bez účasti rodičů. Cvičení ve středu 17–18 hod.
 • Sportovní hry pro předškoláky (pro dívky i chlapce od 4 do 6 let) – základy míčových, pálkovacích her, hry na koordinaci pohybů a zdokonalení atletických dovedností. Cvičení ve čtvrtek 16–17 hod.
 • Všestranně zaměřené cvičení a sportovní hry pro školáky (od 6 do 14 let) – zdokonalení základů gymnastické průpravy a atletiky, seznámení s některými netradičními sportovními hrami, komplexní sportovní trénink a rozvoj osobnosti. Cvičení v pondělí 16–17 hod.
 • Orientační běh a cvičení v přírodě – učíme se poznávat přírodu, tábornické dovednosti, orientaci v přírodě, zdravovědu... Schůzky v pondělí a v úterý 17.30–19.00 hod.

Více na www.sportovni-hala-luziny.cz, www.skhalaluziny.wz.cz, Dagmar Kolandová, tel. 723 060 323.

Co je to Taekwondo a proč s ním začít?

Taekwondo WTF klub Praha působí v Praze 13 ve čtyřech základních školách. Výuka se zaměřuje na děti a mládež, a proto cvičíme v prostorách základních škol. Taekwondo patří pod oficiální Český svaz Taekwondo WT. Je to olympijský sport – bojové umění, původem z Koreje. Jde o obranu, preferuje používání nohou – kopy. Vede nejen k tělesné síle, ale i k disciplinovanému myšlení. Hlavně v této složité, covidové době, kdy si děti navykly být více doma a jejich stravovací návyky se zhoršily, můžeme naše tréninky jen doporučit. Informace pro nové zájemce: tréninky jsou vždy dvakrát týdně během celého školního roku a jsou vhodné pro všechny – od malých čtyřletých dětí po dospělé. Tréninky v Praze 13 probíhají v těchto školách:

 • ZŠ Klausova, Klausova 2450, Velká Ohrada (pondělí 18.00 – 19.00, středa 17.30 – 18.30)
 • FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 17 (úterý 16.30 – 17.30, čtvrtek 16.30 – 17.30)
 • ZŠ Mládí, Mládí 135 (úterý 18.30 – 19.30, čtvrtek 18.30 – 19.30)
 • FZŠ Mezi Školami, Mezi Školami 2322 (pondělí 19.00 – 20.00, středa 19.00 – 20.00)

Máte-li zájem vyzkoušet si hodinu zdarma, rádi vás přivítáme na jakémkoli tréninku. Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.taekwondo-praha.cz.

TJ Sokol Stodůlky.

Oddíl fotbalu TJ Sokol Stodůlky pořádá s podporou městské části Praha 13 nábor do oddílu fotbalu. Akce se uskuteční v rámci Festivalu volného času Prahy 13 v sobotu 11. 9. od 14.00 do 16.00 na hřišti u kostela sv. Jakuba St. Zveme všechny děti ročníků narození 2010 – 2017. Nábor proběhne zábavnou formu, kdy si účastníci na několika stanovištích vyzkouší své pohybové a fotbalové dovednosti. Pro všechny účastníky bude připravena odměna. Fotbalový oddíl Sokola Stodůlky je největším klubem městské části Praha 13, aktuálně má dvanáct týmů – devět mládežnických a tři týmy dospělých.

Všeobecná sportovní průprava

Děti na startu Sportovní klub FitStation.cz pro vás ve školním roce 2021/2022 otevírá lekce celorepublikového projektu nesoucí název Děti na startu, který je zaměřen na všeobecnou sportovní průpravu dětí od 3 do 9 let. Přijďte navštívit naši ukázkovou hodinu v pondělí 6. 9. od 15.30 do ZŠ Janského, Jánského 2189, Velká Ohrada. Děti se mohou přijít podívat a trénink rovnou vyzkoušet. Pro přihlášení na ukázkovou lekci nebo získání více informací nás kontaktujte na info@fitstation.cz, tel. 605 477 029, www.fitstation.cz.

Kurzy keramiky pro nové zájemce.

V září bude ve FZŠ Brdičkova 1878 na Lužinách opět v plném provozu naše keramická dílna. Kurzy keramiky provozujeme pro žáky i dospělé z kterékoli části Prahy. Jsou tedy určeny pro širokou veřejnost – pro začátečníky i pokročilé, pro děti i dospělé. Všechny kurzy jsou devadesátiminutové. Máte-li zájem o možnost relaxovat při práci s keramickou hlínou a současně získat zručnost při výrobě originálních dekorativních předmětů, pak nabízíme některá volná místa. Bližší informace získáte na stránkách www.fzsbrdickova.cz, přihlásit se můžete na webu v sekci kroužky – keramika. Případné dotazy adresujte na holazlata@gmail.com. Kurzy prvního pololetí začínají v pondělí 13. září a končí v pondělí 31. ledna 2022.

Latino mix a posilování pro ženy.

Naučíme se různé latino tance, jako je salsa, bachata, merengue... Sólový tanec, kroky, variace, otočky, bodymovement, v závěru lekce nás čeká posilování a příjemné protažení.  Kurz, který začíná 2. 9. ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, je vhodný pro začátečnice i pokročilé. Probíhá vždy ve čtvrtek od 19.00 hodin. Přidat se můžete kdykoli v průběhu kurzu. Více informací a přihlášky na info@kamilasalsa.cz, www.kamilasalsa.cz.

Megabajty – bez nich už to nepůjde.

Září je tady a s ním i opětovný nástup dětí do škol. Přemýšlíte o vhodné volnočasové aktivitě nebo kroužku, který bude vaši ratolest bavit a zároveň se při ní naučí spoustu důležitých věcí pro budoucí život? Přihlaste ho k nám na kroužek programování nebo robotiky! Nabízíme veliké množství kroužků pro děti dle věku a pokročilosti. Že si nedokážete z toho nepřeberného množství vybrat? Žádný problém! Přijďte 8. září na Megabajty, tedy na den otevřených dveří ve FZŠ Trávníčkova. Provedeme vás světem našich kroužků, spoustu věcí si budete moci sami vyzkoušet a seznámíte se u toho i s našimi lektory. U nás si vybere každý!

Více informací a seznam nabízených kroužků najdete na www.tib.cz.

Aerobik pro děti od 4 let.

Sportovní klub FitStation.cz nabírá nové členy do skupin rekreačního i závodního aerobiku. Máte doma holky nebo chlapce ve věku 4 – 16 let, kteří rádi sportují, chtějí zažít spoustu legrace a mají zájem být součástí skvělého kolektivu? Přiveďte je k nám! Přijďte navštívit naše ukázkové hodiny – v pátek 3. 9. od 16.00 na Ohradském nám. 1628/7, Velká Ohrada, nebo ve středu 8. 9. od 16.30 do ZŠ Janského, Janského 2189, Velká Ohrada. Pro přihlášení na ukázkovou lekci či získání více informací nás kontaktujte na info@fitstation.cz, tel. 605 477 029, www.fitstation.cz.

Florbalový klub Panthers pořádá nábor malých kluků a holek.

Společně se začátkem záři přichází kromě nového školního roku také start nové sportovní sezony. A ten se i tentokrát ponese ve znamení náboru florbalového klubu Panthers Praha, který v Praze 13 a 5 působí už od roku 1993. Pod jeho hlavičkou sportuje na 550 dětí nejen ze západního břehu Vltavy. Nově Panteři kromě florbalových tréninků a kroužků otevírají také všesportovní školičku pro předškolní děti, ve které se budou věnovat obecné sportovní přípravě a nejrůznějším pohybovým hrám. Nábor jak do florbalových kroužků, tak i do všesportovní školičky bude probíhat celé září a říjen v domácích halách v Radlicích, na Lužinách a ve Zličíně. Otevřené tréninky jsou určené jak pro úplné začátečníky, tak i pro již zkušené sportovce ročníku narození 2008 a mladších. Podrobné termíny a kontakty na klub i jeho šéftrenéry najdete jak na https://zacnisflorbalem.cz nebo na oficiálním webu klubu www.panthers.cz.

Pro malé fotbalisty.

Sparťanská fotbalová školička je projekt všestranného pohybového rozvoje vedený zábavnou formou a přiměřeně k věku pro nejmenší kluky i holky. Tréninky, které jsou určeny pro děti ve věku 3 až 5 let, jsou vedeny kvalifikovanými trenéry AC Sparta Praha. Velkým benefitem pro rodiče dětí ze spolupracující školky je, že na trénink své dítě nemusí vodit, o vše se postarají kvalifikovaní trenéři. Tréninky v Praze 13 probíhají v několika kroužcích:

 • Nové Butovice – pátek 15.30 – 16.30
 • Píšťalka – středa 15.00 – 16.00
 • Rozmarýnek – středa 16.30 – 17.30
 • Korálek – středa 15.15 – 16.15
 • Řeporyje – středa 16.00 – 17.00

Místa tréninků, přihlášku a další informace najdete na www.skolickasparta.cz, tel. 728 351 641.

MTS Akademie.

Sportovní projekt MTS Akademie se zaměřuje na cvičení venku na čerstvém vzduchu. Nabízí skupinové lekce, které probíhají celoročně a jsou rozděleny dle obtížnosti a požadavků. Skupinové lekce probíhají od pondělí do soboty dle rezervačního kalendáře. Do konce roku 2021 můžete využít týden cvičení zdarma. Lekce Pěkné tělo je vhodná pro začátečníky (120 Kč/60 min.). Zaměřuje se na hubnutí chůzí a jednoduchá posilovací cvičení. Lekce Silné a funkční tělo je vhodná pro pokročilé (120 Kč/60 min.). Zaměřuje se na rozvoj síly, rychlosti a vytrvalosti. Lekce Senior nabízí seniorům kombinaci chůze a jednoduchých cvičení (50 Kč/60 min.). Zaměřuje se na zlepšení celkové stability a udržení dobré kondice. Účast na lekcích pouze po předchozí registraci na www.mtsakademie.cz. Registrace pro seniory: tel. 725 805 004 (Lucie Davidová). Sraz je vždy u dětského hřiště u Nepomuckého rybníka (pod tubusem metra). Kontakt: www.mtsakademie.cz, tel. 725 805 004, lucie@mtsakademie.cz.

Připravila Eva Černá