Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Léto ve školách a školkách Prahy 13


Prázdniny jsou každoročně časem, kdy se ve školách a školkách pilně pracuje, letos tomu nebylo jinak a během léta ve školských zařízeních Prahy 13 proběhly opravy a rekonstrukce za více než 6,5 milionu korun.

„Tradiční plánování prázdninových aktivit ve školských zařízeních proběhlo ve spolupráci s vedením našich škol a školek. Ředitelé a ředitelky spolu se správcovskou firmou vytipovali údržbu a opravy, které je nejvhodnější realizovat v době, kdy ve školách nejsou děti. Ve velké většině se jedná o rozsáhlejší výmalby učeben a chodeb v jednotlivých budovách a další potřebné úpravy v hodnotě zhruba 6,5 milionů korun,“ řekl starosta David Vodrážka. Klasickou letní aktivitou ve školách je například výměna opotřebovaných podlahových krytin a nalepení koberců v mateřinkách. V některých budovách došlo k rozsáhlejším výměnám svítidel. Tyto všeobecně nejrozšířenější požadavky jsou pak doplněny některými „specialitami“, jako například dobudováním stínidla na pískoviště, vybouráním příček mezi učebnami, v jedné z mateřských škol to byla výměna osvětlení apod. Kromě toho je v plánu výměna oken a to u vybraných mateřských škol, kde ještě výměna dřevěných oken za plastová neproběhla. Malování proběhlo například v mateřinkách Běhounkova, Havaj, U Bobříka nebo Barvička. Mateřská škola U Stromu získala během léta novou klimatizaci, nové koberce si děti užijí ve školce Úsměv. Staré podlahové krytiny byly strženy a vyměněny i v Základní škole Mládí.
Oprav a rekonstrukcí proběhlo v naší městské části opravdu hodně, detaily přinášíme například ze Čtyřlístku a ze Základní školy Kuncova, kde se velkých proměn dočkaly především zahrady.

Mateřská škola Čtyřlístek

Děti a zaměstnanci mateřské školky Čtyřlístek přivítali školní rok na nové zahradě! Díky úspěšnému zapojení do projektu Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II v Operačním programu Praha - pól růstu ČR – získala dotaci na úpravu zahrady s novými herními i edukačními prvky ve výši jeden a půl milionu korun. Úprava zahrady se velmi vydařila a rozmanitost prvků pokrývá širokou škálu dovedností, které si děti od září mohou zábavnou formou rozšiřovat. V rámci každoročních letních úprav byla vymalována i místní kuchyně.
„Jsem velmi ráda, že se podařilo zvelebit naší školní zahradu, aby se stala místem podnětného prostředí pro všestranný rozvoj dětí. Na zahradě vznikly nové prvky, které děti rozvíjí v oblasti environmentální, polytechnické a sociální a které podporují vzájemnou komunikaci a spolupráci. Zároveň v ní ale děti také získají některé základní znalosti z oblasti fyziky,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek Pavla Benešová.
Na zahradě mají děti k dispozici zajímavá zařízení, například podzemní telefon. Nechybí ani vzdělávací panely, venkovní polytechnická učebna ani vodní kaskáda. Děti jistě ocení také velký hmyzí domeček, bylinkovou spirálu nebo přírodní mlhoviště. Pro milovníky hudby je v zahradě připravený tajuplný dendrofon.

Základní škola Kuncova

Letní práce v Základní škole Kuncova se dotkly především zahrady, ale samozřejmě došlo i na klasické malování a nové vybavení učeben. „Kompletní novou úpravu části školní zahrady jsme plánovali opravdu dlouho a výsledek hovoří za vše. Vybudování přírodní zahrady v areálu školy uprostřed sídliště považuji za velmi přínosné, zahrada nám teď umožňuje s dětmi kvalitně trávit venku nejen volný čas, ale především prakticky přispět k výuce přírodovědných předmětů a k rozšiřování znalostí přirozenou formou,“ řekl ředitel školy Pavel Petrnoušek.
„Chtěl bych poděkovat rodičům a sponzorům za finanční dary ve výši 162 700 Kč, ze kterých jsme uhradili jak spoluúčast naší školy na projektu, tak i nákup nové, již čtyřicáté třetí interaktivní tabule s počítačem, které jsou běžnou součástí vybavení každé třídy a napomáhají názorné a moderní výuce“.
Vybudování přírodní zahrady s jezírkem a vodními rostlinami trvalo několik týdnů. Do prostoru jsou rozmístěny různé prvky, které dětem nabízejí zábavu i praktické vzdělání. Hmyzí domek každodenně přibližuje život různých druhů hmyzu, skalka zase druhy trvalek. Hobití domek přináší příjemnou zábavu a unikátní je zde také geoexpozice, kterou využijí žáci při výuce mineralogie. Vedle nové školní jídelny jsou v dřevěném altánu rozmístěny edukativní tabule o přírodě, a tak je po celém prostoru dost místa pro několik skupin dětí. Došlo také na klasické práce, jako vymalování školní chodby mezi pavilony B2 a B1, vymalování přízemí pavilonu B1 a dvou učeben I. stupně.

Lucie Steinerová