Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslava narozenin školky bude, ale později

Vážení rodiče, milé děti a přátelé, rádi bychom se touto cestou zmínili o jubileu dvaceti pěti let existence naší Mateřské školy, Ovčí hájek 2177. Velice rádi bychom se sešli se všemi zaměstnanci, rodiči, dětmi a přáteli naší školy a tyto významné narozeniny společně oslavili. Nicméně celou naši situaci ztěžuje stále přítomný koronavirus, který se v našich životech objevil a všechny nás zasáhl. Přestože se nám daří s ním úspěšně bojovat, rozhodli jsme se, že nikoho neohrozíme a na oslavu vás srdečně pozveme v klidnějším období. Rádi bychom udrželi od září chod naší mateřské školy bez omezení, kterých jsme si s rodiči a dětmi užili v minulosti opravdu hodně.
Bývalým i současným zaměstnancům děkujeme za jejich výbornou práci, městské části Praha 13 za veškerou její podporu, rodičům za vstřícnost a náklonnost k naší škole. Všem přátelům naší mateřinky přejeme pevné zdraví a klidné časy. A dětem? Těm přejeme, ať mají na naši školu vždy jen ty nejhezčí vzpomínky. Těšíme se na setkání, na kterém společně narozeniny naší mateřské školy oslavíme.

Kolektiv MŠ a ředitelka Hana Baštová