Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poznávat angličtinu i svět

Když se děti scházejí ve třídě po dlouhé době, kterou prožily ve svém „osobním světě“ nebo ve světě své rodiny, udělá jim velkou radost, že mohou ve škole společně vytvářet světy, které jsou společné pro celou partu kamarádů. Krásnou příležitost k „vyrábění“ společného světa nabídly letošním páťákům ZŠ Mohylová hodiny angličtiny, ve kterých měli od května prostor vyrábět modely historických památek a předmětů typických pro země, kde se mluví anglicky. Postupně tak vznikl papírový svět, ve kterém sousedil Buckinghamský palác z Londýna s Bílým domem z USA. K dalším pamětihodnostem vás mohl zavézt model červeného dvoupatrového autobusu, kterému na jeho cestě oznamovala australská dopravní značka, že si má následujících 80 kilometrů dát pozor na klokany. Děti si pro sebe navzájem o výrobcích vymyslely mnoho anglických hádanek, které pak luštily nejen v rámci své výukové skupiny, ale i napříč třídami.

Kateřina Hrbková