Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Šance na plnohodnotný život

Někdy život nejde tak, jak si ho člověk původně představoval. Důležité je ale vědět, že pro tento případ jsou tu lidé, kteří vám pomohou.

Nezisková organizace POHODA pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením už dvacet let.

Věříme, že dospělí lidé s mentálním znevýhodněním chtějí a mají dostat šanci žít plnohodnotným důstojným životem. Někdy to samozřejmě není jednoduché. „Snažíme se o to, aby lidé s mentálním postižením zůstali ve svém přirozeném prostředí, ať už se jedná o rodiny, nebo třeba chráněné bydlení,“ vysvětluje ředitelka POHODY Lucie Mervardová. „Vždy nás zajímá konkrétní člověk. Všechny sociální služby, které poskytujeme, vycházejí z jeho potřeb, zájmů, zálib, schopností a možností.“

POHODA poskytuje několik sociálních služeb, které pokrývají různé potřeby lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Od denního stacionáře, přes terénní služby až po chráněné bydlení.

„V našich pěti pražských bytech bydlí lidé s mentálním postižením, kteří se neobejdou bez přiměřené míry podpory druhé osoby, proto mají k dispozici pomoc asistentů. Vše je přizpůsobeno individuálním potřebám každého z nich,“ popisuje Lucie Mervardová. Dva z těchto bytů jsou v Kodymově ulici v Praze 13.

Klíčovými hodnotami organizace POHODA jsou: člověk – respekt – profesionalita. Více na www.pohoda-help.cz.

Martina Houdková