Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Diakonie Praha staví nový domov pro dospělé autisty

Podle světových studií se až dvě procenta lidí rodí s obtížemi specifickými pro poruchu autistického spektra, specializovaná pracoviště pro jejich péči ale chybí. Diakonie Praha se proto rozhodla vybudovat v Praze nové zařízení pro dospělé autisty.

Má v plánu otevřít sociální službu domova se zvláštním režimem v pražských Stodůlkách v lednu 2023. Otevření bude předcházet dostavba stávající budovy v ulici Vlachova, kde jsou poskytovány i další sociální služby.

Projekt z části uhradí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, zbylé finance však musí Diakonie zajistit pomocí sbírky a příspěvků od soukromých dárců. Pomozte nám postavit nový domov pro autisty.

Sbírkové konto pro dárce: 20001-127747339/0800

Dobročinnost ze strany veřejnosti bývá ve vyspělých zemích považována za normální, i v České republice tato tendence neustále roste. Věříme, že aktuální a palčivá problematika autismu a nedostatku pobytové péče není lidem lhostejná a řadu z nich přiměje k podpoře našeho projektu.

„Zřízením této služby poskytneme individuální péči pro lidi, kteří vzhledem ke svému postižení musejí využívat sociální službu, ale zároveň nehledají jen obvyklou ústavní péči,“ říká Jakub Suchel, ředitel Diakonie Praha a doplňuje: „V novém domově vytvoříme téměř domácí prostředí s vyšší mírou podpory klientům. K dispozici budou mít převážně jednolůžkové pokoje, včetně veškerého zázemí.“

Centrum bude fungovat 365 dní v roce, 24 hodin denně a poskytne stabilní domov klientům, kteří potřebují individuální, intenzivní, a hlavně neustálou péči. Patronát nad projektem převzaly modelka Kateřina Sokolová a herečka Mahulena Bočanová. Více informací najdete na www.diakonie-praha.cz.

Barbora Dukátová