Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TJ Sokol Stodůlky děkuje

TJ Sokol Stodůlky, z.s., dnes ve svých oddílech (kopaná, stolní tenis, nohejbal, volejbal, líný tenis, sport pro všechny, basketbal) sdružuje více než tisíc členů. Zhruba tři čtvrtiny z tohoto počtu tvoří členové dvanácti fotbalových družstev. Ta si ke své činnosti pronajímají od městské části sportovní areál v Kuncově ulici.

Pro mistrovská utkání oddíl využívá nově vybudované travnaté hřiště. Fotbalová mužstva napříč všemi věkovými kategoriemi ale nejvíce využívají plochu s umělým travním povrchem, která byla vybudována s pomocí MČ Praha 13 a ČEZ před deseti lety. V podstatě každodenní zátěž si ale na umělém povrchu už vybrala svou daň. Dnes je ve velmi špatném, nevyhovujícím stavu.

Proto jsme požádali starostu Davida Vodrážku a zastupitelstvo naší městské části o příspěvek ve výši 1 200 000 Kč (rozpočet je 1 280 000 Kč) na opravu a výměnu UMT plochy za brankou. Za schválení tohoto finančního příspěvku všichni členové TJ Sokol Stodůlky moc děkují.

V minulém roce dostala TJ Sokol Stodůlky do námi placeného (vč. energií) pronájmu školní hřiště s umělým travním povrchem v Klausově ulici. To využíváme jak na tréninky, tak i na mistrovské zápasy. Z důvodu nevyhovujícího stavu povrchu je i zde nutné co nejdříve provést alespoň částečnou opravu. Ta je pro tréninky a konání zápasů Pražského fotbalového svazu nezbytná. Rozpočet činí cca 600 000 Kč. Tuto částku budeme čerpat z vlastních prostředků.

Ještě jednou děkujeme městské části za nemalé finanční dotace, které klubu dlouhodobě poskytuje.

Václav Sailer, předseda TJ Sokol Stodůlky