Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

FZŠ Mezi Školami 2322 ve školním roce 2006/2007 otevírá:

FZŠ Mezi Školami 2322 ve školním roce 2006/2007 otevírá:


1. třídy s výukou anglického jazyka (od 1.ročníku možnost volitelného předmětu dle zájmu dětí – výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova), 2. třídy s výukou anglického jazyka, 3. třídy s výukou anglického jazyka – 3 hod. týdně, 4. a 5. třídy s výukou anglického jazyka – 4 hod. týdně, 6. třídu s rozšířeným vyučováním informatiky a přírodovědných předmětů (od 6. ročníku výuka druhého cizího jazyka – německého jazyka).
Pro velký zájem rodičů probíhá ve škole dodatečný zápis do 1. tříd.

Bližší informace a přihlášky získáte na tel. 251 613 247, zastupce1st@seznam.cz nebo přímo u zástupce ředitele Marty Šefčíkové.