Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Angličtina od první třídy? Samozřejmost!

Ke dni 1. 9. 2007 končí stávající učební osnovy, a tím i třídy s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. Nahradí je školní vzdělávací programy, do nichž si školy mohou zapracovat jazykové vyučování podle svých podmínek. Na angličtinu se v nich pamatuje celkem 9 týdenními hodinami za pět tříd prvního stupně. Počítá se tedy například s třemi hodinami ve 3., 4. a 5. třídě. V naší FZŠ Mezi Školami jsme se rozhodli dotaci 9 hodin rozšířit z vlastních zdrojů na 10 hodin a rozdělit do všech tříd prvního stupně. Budeme mít 1 hodinu v 1. třídě, 1 ve 2. třídě, 2 hodiny ve 3. třídě a po 3 hodinách ve 4. a 5. třídě. Tento model spustíme již od 1. 9. 2006. Plníme tím představu rodičů současných předškoláků, kterých jsme se nezapomněli zeptat formou dotazníku před tvorbou školního vzdělávacího programu. 

Petr Vodsloň, ředitel školy