Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kam o prázdninách?

DSK Motýlek při SK Harmony pořádá pro děti 7–15 let již 18. letní tábor na Šumavě u Volar. Termíny: I. turnus 1.–22. 7., II. turnus 22. 7.–5. 8., III. turnus 5.–19. 8.. Cena je pro I. turnus
3 800 Kč za dítě (3 400 Kč za sourozence) a 2 700 Kč (2 400 Kč za sourozence) pro II. a III. turnus. Náplní kromě sportu bude i malý vodácký výcvik, tábornictví a táborové hry. Informace získáte každý čtvrtek (17–19 hod.) v tělocvičně ZŠ Bronzová 2016, na tel. 255 733 573, 603 218 003 (Ing. Halama), 267 094 175, 605 229 022 (Ing. Tikman), na www.dskmotylek.info, info@dskmotylek.info.

Lukáš Šlehofer