Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nadace Archa Chantal získala 300 000 korun

V lednu převzala Chantal Poullain, zakladatelka Nadace Archa Chantal, z rukou Davida Lawna, zástupce developera projektu Office Park Nové Butovice, šek ve výši 300 tisíc korun. Částka je určena na rekonstrukci dětského oddělení nemocnice v Motole. Novou tvář bude mít příjem, tedy místo, kde se děti poprvé setkávají s nemocničním prostředím. Měla by být opravena malba, nábytek, vymění se i prosklená venkovní stěna a všechny vstupní dveře. „I kdyby naše nadace investovala do rekonstrukcí zdravotnických zařízení sebevětší peníze, po zdravotní stránce dětem pomoci neumíme,“ řekla nám Chantal Poullain. „Snažíme se, aby místo, které si malí pacienti spojují s nejistotou, obavami, bolestí a podobně, na ně působilo co nejpříjemněji. Když hovořím s dětmi, lékaři i sestřičkami, utvrzuji se v tom, že naše práce má smysl. Děti se v hezkém prostředí dokáží uvolnit a lehčeji snášejí odloučení od rodiny, což je pro úspěšnou léčbu velmi důležité. Ale nejsou to jen děti, na které hezké prostředí působí pozitivně. Jsou to lékaři, zdravotnický personál a v neposlední řadě také rodiče.“ Za dobu působení Nadace Archa Chantal bylo ve státních zdravotnických zařízeních na území celé České republiky zrealizováno již 22 projektů v celkové hodnotě více než 42 milionů korun. Více na www.archa-chantal.cz.

Eva Černá


Španělsko zavítalo do Butovic

Své nové zastoupení v Domě Sluneční náměstí otevřela 6. února společnost Anecoop, která je sdružením španělských exportérů ovoce, zeleniny a vína. Na slavnostním setkání promluvili španělský ministr zemědělství Juan Gabriel Cotino, velvyslanec Španělska v ČR Antonio Pedauye a generální ředitel Anecoop José Maria Planells.

Na území Prahy 13 společnost přivítal místostarosta městské části Petr Weber. 

-st-