Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové smlouvy na hrobová místa

Nové smlouvy na hrobová místa

V roce 2005 činily celkově vynaložené finanční náklady na opravu hřbitovů, spravovaných MČ Praha 13, zhruba 430 000 Kč.

Změny ve Stodůlkách i Krtni jsou vidět na první pohled. „Ve Stodůlkách se dodělala kolumbária, vznikl prostor pro nové hroby, dokončila se zámková dlažba. Byla opravena obvodová zeď a upravili jsme bezprostřední okolí hřbitova. Rekonstrukcí prošla kaple, došlo i k celkovému vyklizení hřbitova od starého odpadu,“ řekl nám správce obou hřbitovů pan Václav Sailer. „Čeká nás ještě úprava zeleně, v plánu je také zavedení elektřiny. To ale závisí na finančních prostředcích. V Krtni skončila oprava vnějšku kostela, dodělala se zámková dlažba na hlavní cestě a okolo kostela, ke konci se chýlí opravy poškozených částí opěrných zdí uvnitř hřbitova. Současně byla provedena likvidace odložených a nepoužívaných starých náhrobních kamenů.“

Připomínáme, že se blíží doba uzavírání nových smluv o nájmu hrobového místa. Je nutné překontrolovat si její platnost a úhradu poplatku, který z této smlouvy vyplývá. V případě jakýchkoli nejasností nebo změn v již uzavřené smlouvě kontaktujte správce hřbitova na tel. 606 601 199. 

Eva Černá