Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Nechte rozkvést sebe i svůj šatník | číslo: květen 2024 | autor: Michaela Fürstová

Rok komunitní zahrady | číslo: květen 2024 | autor: za spolek Pro kořínky Tereza Kaiserová

Sběr biologického odpadu | číslo: květen 2024 | autor: Jitka Zámorská

Odběr lokálně pěstované zeleniny v KZ Prokopka | číslo: Duben 2024 | autor: Tereza Kaiserová

Ukliďme Česko i Prahu 13 | číslo: Duben 2024 | autor: Odbor životního prostředí

Sběr biologického odpadu | číslo: Duben 2024 | autor: Jitka Zámorská

Kotlíkové dotace V | číslo: Duben 2024 | autor: odbor životního prostředí

Použité spreje patří do směsného odpadu! | číslo: Březen 2024 | autor: Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí

Sběr biologického odpadu | číslo: Březen 2024 | autor: Jitka Zámorská, OŽP

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: Březen 2024 | autor: Jitka Zámorská, OŽP

Jak se rejsek Lejsek nachytal | číslo: Prosinec 2023 | autor: Eva Beránková