Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stříšky konečně mizí

Manažerka Zdena Skálová a ředitel David Lawn (Central Resource), Robert Kucharovič (Švestka) a starosta David Vodrážka před bouranými „stříškami“

Chátrající hrubá stavba obchodního centra u stanice metra Nové Butovice konečně zmizí. Vlastník nedostavěného objektu z 80. let zahájil v pondělí 13. února odstranění stavby, o níž bylo rozhodnuto již v únoru 2003. Za velkého zájmu veřejnosti se těžké stroje realizační firmy Švestka zakously do betonového objektu a za několik dní jej rozdělily na dvě poloviny, které během zhruba dvou měsíců zcela srovnají se zemí.
K podrobnostem demolice uspořádala společnost Central Resource, která zastupuje vlastníka objektu, ve spolupráci s Prahou 13 na radnici tiskovou konferenci.
„Jsme velmi rádi, že se vlastník rozhodl přistoupit k likvidaci této hrůzy, o kterou již dlouho usilujeme,“ řekl v úvodu starosta David Vodrážka. „Věřím, že plánovaná zástavba bude přínosem pro celou oblast i obyvatele Nových Butovic.“ Obchodní ředitel firmy Švestka Robert Kucharovič ujistil, že firma se velmi snaží, aby bourání co nejméně obtěžovalo okolí. Také ředitel společnosti Central Resource David Lawn se omluvil obyvatelům okolních domů za případný zvýšený hluk a prašnost v době demolice. Stavební záměry společnosti ale poodhalil jen zlehka. Výsledkem by měla být nová zástavba s rezidenčními byty a provozovnami, která nepřevýší okolní budovy. Společnost nyní vyhodnocuje výsledky vypsané architektonické soutěže na využití uvolněného pozemku a teprve poté se obrátí na stavební úřad s podrobnější studií. Moderní architektura k Novým Butovicím patří a novostavba určitě přispěje ke zkulturnění této oblasti. 

Samuel Truschka