Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Půl roku se Sovičkami v Rozmarýnku

 Někdy se v pedagogické praxi objeví takové trochu jiné dítě, které více času prosedí u knihy než pobíháním za míčem. Dokáže vám vyjmenovat stanice všech tras metra, hlavní města států, chce vás mít za rovnocenného partnera na šachy, ale při oblékání je náhle bezradné a čeká na pomoc. Chtěli jsme takovým mimořádně nadaným a motivovaným předškolním dětem nabídnout prostředí a program, díky kterým bude umožněn rozvoj jejich intelektu a zároveň se jim podaří překonat problémy v oblastech, ve kterých zaostávají. Proto jsme se rozhodli otevřít třídu Soviček.
Nejdříve bylo třeba třídu materiálně vybavit a objevit šikovného pedagoga, což se podařilo v osobě paní učitelky Dis. S. Novotné. Odbornou pomoc nám poskytla PhDr. E. Vondráková ze Společnosti pro talent a nadání, která má v této oblasti letité zkušenosti. V září 2005 jsme třídu otevřeli. Navázali jsme spolupráci se ZŠ náměstí Curieových, kde bude od příštího školního roku také třída pro mimořádně nadané děti. Přejeme si totiž, aby náš projekt měl možnost pokračování i v mladším školním věku.

Jarmila Kopalová, ředitelka Mateřské školy
Rozmarýnek, Praha 13, Chlupova 1799