Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzpomínka na Jiřího Wiedermanna

Vzpomínka na Jiřího Wiedermanna

V krásné adventní době, plné radostného očekávání, jsme obdrželi smutnou zprávu, že zemřel jeden z nejstarších členů našeho klubu. Jiří Wiedermann odešel po těžké nemoci dne 17. prosince 2005 ve věku 86 let. Celý svůj život se věnoval hudbě, nejen jako sólista opery Slovenského národního divadla v Bratislavě, ale též jako koncertní umělec a pedagog. Byl to dobrý a moudrý člověk, velmi společenský. Připravil našemu klubu mnohé nádherné hudební programy, obvykle ve spolupráci s manželkou Miluší. V našich vzpomínkách zůstane pan Wiedermann s milým úsměvem ve tváři a z dálky bude znít krásná hudba. Nezapomeneme.

Olga Zimová a Svatava Bulířová, Klub seniorů I