Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bezplatné konzultační středisko pro malé a střední firmy

Na podporu konkurenceschopnosti malých a středních, zejména začínajících podnikatelů a živnostníků a jejich adaptace na podnikání v podmínkách globalizace a zapojení do Evropské unie bylo vytvořeno Konzultační středisko rozvoje a řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích na území hl. města Prahy. Realizátorem projektu konzultačního střediska je Regionální sekce Klubu personalistů ČR pro Prahu a Středočeský kraj. Díky spolufinancování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR mohou mít podniky, které se do projektu zapojí, veškeré služby Konzultačního střediska zdarma.

Konzultační středisko nabízí

  • bezplatné individuální konzultace špičkových odborníků z praxe (finanční specialisté, daňoví poradci, poradci v oblasti marketingu, pracovního práva, personální a mzdové agendy, bezpečnostních předpisů…) při osobní návštěvě konzultačního střediska, n odpovědi na dotazy prostřednictvím e-mailu firmám zapojeným do projektu,
  • bezplatnou účast na skupinových konzultacích (řešení aktuálních problémů v oblasti řízení lidských zdrojů, strategie, marketingu, financování, ekonomiky, řízení jakosti, včetně získání certifikátů ISO atd.).

Skupinové konzultace v březnu 2007 budou mít následující témata: Organizace a strategie malého a středního podniku, marketing součástí řízení firmy (6. 3.), Motivace zaměstnanců k vyšší výkonnosti, ke kvalitě i osobnímu rozvoji (13. 3.), Odměňování zaměstnanců – peněžní i nepeněžní formy, zaměstnanecké výhody a jejich zdaňování (20. 3.), Pracovní právo – klíčová témata nového zákoníku práce, jejich praktické uplatňování (27. 3.). Konzultace se konají vždy od 14.00 hod v Konzultačním středisku v Argentinské 38, Praha 7 – Holešovice.

Zájemci o zapojení do projektu se mohou zaregistrovat na adrese www.rskppraha.cz. Podrobné informace získají také na tel. 266 794 504, 724 556 610 nebo na rskp.praha@klubpersonalistu.cz. Zaregistrovaní zájemci dostávají průběžně podrobné informace o všech aktivitách konzultačního střediska elektronickou poštou a mají přednostní právo k účasti na akcích.

Jaroslav Berka, Klub personalistů ČR
Regionální sekce pro Prahu a Středočeský kraj