Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola, Běhounkova 2300, Nové Butovice

Mateřská škola, Běhounkova 2300, Nové Butovice


Kontakt: 251 619 700, fax 251 619 786, msbehoun2300@volny.cz
Ředitelka školy Jaroslava Horová
Zaměření školy: všestranný rozvoj dítěte zaměřený na úzkou spolupráci s rodiči, oslava tradic, estetické a sportovní činnosti
Přijímáme děti od 2,5 let
Provoz školy: 6.30–17.00 hodin
Další aktivity: angličtina, plavání, logopedické cvičení, taneční kroužek, hra na zobcovou flétnu, výtvarné techniky, sportovní kroužek, zahradní slavnosti, sponzorujeme zvířátko v ZOO Praha...