Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482, Nové Butovice

Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482, Nové Butovice


Kontakt: 235 515 429, fax 235 515 429, ms.havaj@tiscali.cz
Ředitelka školy Yvetta Chocholová
Zaměření školy: vzdělávací program Pět smyslů, pět prstů, pět dnů a pět kroků do života; rodinná pohoda, všestranný rozvoj, společný vnitřní život školy, vztah ke kolektivu, příprava na základní školu
Přijímáme děti od 3 let
Provoz školy: 7.00–17.00 hodin
Další aktivity: besídky, plavání, spaní ve školce, angličtina, tvořivé dílny s rodiči, olympiáda s účastí dětí i rodičů, pohybová a taneční průprava, logopedie...