Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola Paletka, Trávníčkova 1747, Stodůlky

Mateřská škola Paletka, Trávníčkova 1747, Stodůlky


Kontakt: 235 519 560, fax 235 519 560, mspaletka@seznam.cz, www.paletka.eu
Ředitelka školy Alena Černohorská
Zaměření školy: výtvarná výchova
Přijímáme děti od 2,5 let
Provoz školy: 6.30–17.00 hodin
Další aktivity: hra na flétnu – Veselé pískání pro zdravé dýchání, kurzy plavání, výuka angličtiny, taneční a keramický kroužek, logopedie, spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou, spolupráce s FZŠ Trávníčkova, vystoupení v klubu seniorů, besedy, návštěvy v knihovně, zahradní slavnosti a besídky pro rodiče...