Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola Pastelka, Horákova 2064, Stodůlky

Mateřská škola Pastelka, Horákova 2064, Stodůlky


Kontakt: 235 516 785, 235 522 073, fax 235 516 785, ms_pastelka@seznam.cz, http://mspastelka.czweb.org
Ředitelka školy Růžena Grombířová
Zaměření školy: na estetickou výchovu – S pastelkou do pohádky
Přijímáme děti od 3 let
Provoz školy: 6.30–17.30 hodin
Další aktivity: angličtina, plavání, hra na flétnu, besídky, hudební výchova, keramika, kulturní akce, stužkování předškoláků, podzimní dýňové slavnosti, výtvarný kroužek...