Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola Pohádka, Klausova 2187, Velká Ohrada

Mateřská škola Pohádka, Klausova 2187, Velká Ohrada


Kontakt: 251 623 887, fax 251 623 887, pohadka.ms@volny.cz, www.volny.cz/pohadka.ms
Ředitelka školy Zdeňka Stáncová
Zaměření školy: plnění výchovně vzdělávacích úkolů, projekt Zdravá mateřská škola, pohybová aktivita dětí, podpora sebedůvěry
Přijímáme děti od 2,5 let
Provoz školy: 6.30–17.30 hodin
Další aktivity: plavecký a lyžařský výcvik, logopedická péče, barevná angličtina pro předškolní děti (výuka probíhá každý den), výtvarný a keramický kroužek, jóga, rytmika, výuka hry na flétnu...