Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola Píšťalka, Chlupova 1798, Stodůlky

Mateřská škola Píšťalka, Chlupova 1798, Stodůlky


Kontakt: 235 513 122, fax 235 513 118, mspistalka@volny.cz, fotogalerie na www.mspistalka.unas.cz
Ředitelka školy Pavla Pavelková
Zaměření školy: všestranný rozvoj dítěte s rozšířeným hudebním zaměřením Jak se hraje u nás, předškolní oddělení (příprava na základní školu)
Přijímáme děti od 2 let
Provoz školy: 7.30–18.30 hodin
Další aktivity: angličtina, hra na flétnu, plavání, logopedie, výtvarný kroužek, psycholog, škola v přírodě na lyžích, country tance, mažoretky, aerobic, ekologická výchova, jízda na ponících, vánoční představení dětí, společné akce s rodiči