Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola Rozmarýnek, Chlupova 1799, Stodůlky

Mateřská škola Rozmarýnek, Chlupova 1799, Stodůlky


Kontakt: 235 513 119, fax 235 513 119, msrozmarynek@volny.cz, www.sweb.cz/ms.rozmarynek
Ředitelka školy Jarmila Kopalová
Zaměření školy: ekologie a příroda, protikuřácký program pro děti předškolního věku, ve školním roce 2006/2007 program S písničkou jdu jako ptáček, vždyť je krásně na světě
Přijímáme děti od 2,5 roku
Provoz školy: 6.30–18.00 hodin
Další aktivity: angličtina, předplavecká výchova, saunování, hra na flétnu, keramika, tanečně pohybový kroužek, logopedie, jóga, Rozmarýnkovo okénko pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ, třída s programem pro nadané děti Sovičky (pod patronací Společnosti pro talent a nadání)...