Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Půjdeme do školky 14

Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou
při Pedagogické fakultě UK, Mohylová 1964, Lužiny

Kontakt: 235 510 006, 603 202 397, fax 235 510 006, fms_mohylova@mybox.cz, www.dis.cz/slunicko
Ředitelka školy Mgr. Helena Zdrubecká
Zaměření školy: osobnostně orientovaná výchova, environmentální výchova, rozvoj emoční inteligence, integrace zdravotně znevýhodněných dětí
Přijímáme děti od 2,5 let
Provoz školy: 6.30–18.30 hodin
Další aktivity: výuka angličtiny, plavání, hra na flétnu, keramika, výtvarný kroužek, ozdravné pobyty, kulturní akce (divadlo, koncerty), logopedie, program Hypo pro děti s odkladem školní docházky...