Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola U Rumcajse, Zázvorkova 1994, Lužiny

Mateřská škola U Rumcajse, Zázvorkova 1994, Lužiny


Kontakt: 235 514 731, fax 235 514 731, ms.zazvorkova@seznam.cz
www.materska-skola.cz/urumcajse  
Ředitelka školy Libuše Vaníková
Zaměření školy: všeobecný program zaměřený na estetiku (výtvarnou činnost) a tělesný rozvoj (pohybovou výchovu), zdravý životní styl, duševní pohodu, ekologii
Přijímáme děti od 2 let
Provoz školy: 6.30–18.00 hodin
Další aktivity: angličtina, flétna, plavání, rytmika, kroužky tělesné, výtvarné a hudební výchovy, keramika, návštěvy základní školy, dramatický kroužek, sportovní aktivity, lampiónový průvod...