Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mateřská škola U Bobříka, Podpěrova 1880, Lužiny

Mateřská škola U Bobříka, Podpěrova 1880, Lužiny


Kontakt: 251 617 565, 251 622 427, fax 251 617 565, ms-podperova@c-box.cz
www.p13.cz/skolky  
Ředitelka školy Miloslava Machovská
Zaměření školy: osobnostně orientovaný model – respekt k individuálním a vývojovým potřebám dítěte
Přijímáme děti od 3 let
Provoz školy: 6.30–17.00 hodin
Další aktivity: logopedická prevence, hudební kroužek, vítání občánků, vystoupení pro seniory, výtvarné hrátky, angličtina, předplavecká výchova, hra na flétnu, keramika, spolupráce s ekologickým sdružením Tereza, akce spojené s návratem lidových tradic, úzká spolupráce s Radou rodičů...