Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Praha 13 v novém kabátě

Praha 13 v novém kabátě

Výstavu s tímto názvem si mohli návštěvníci radnice prohlédnout od 15. února. Odbor životního prostředí představil na třinácti panelech své realizované projekty posledního období, zejména z roku 2006, kdy se podařilo dokončit skutečně hodně věcí.
Jedná se zejména o nová a rekonstruovaná veřejná dětská a sportovní hřiště, minigolfové hřiště v Centrálním parku, opravu rybníka v Třebonicích a zprovoznění fontán. Vystavena byla také fotodokumentace sadovnických úprav, např. finální řešení Šostakovičova náměstí, omlazení starého ovocného sadu ve Stodůlkách a doplnění údolí Motolského potoka dubovými lavicemi a lehátkem.
Ve středu 21. února si výstavu prohlédli také někteří členové zastupitelstva. Zástupce starosty Petr Zeman při té příležitosti poděkoval pracovníkům odboru životního prostředí za veškeré úsilí, které věnují tomu, aby Praha 13 byla stále zelená a svěží.

-st-


HARMONOGRAM MOBILNÍHO SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V ROCE 2007

Speciální automobil firmy A.S.A., s.r.o zastaví pokaždé na 20 min. na níže uvedených stanovištích, kde mohou obyvatelé MČ Praha 13 v určenou dobu odevzdat: baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla, teploměry, kosmetiku, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, čistící prostředky, zaolejované textilie a nádobky od sprejů. Další informace vám poskytnou pracovníci OŽP na tel. 235 012 470.

Zastávky sběrové trasy Doba stání
Náměstí na Lužinách 15.00–15.20
Ul. Mládí (u KD Mlejn) 15.30–15.50
Ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00–16.20
Ul. Bellušova ( parkoviště proti domu č. 1804) 16.30–16.50
Ul. Kolovečská (u sběrny surovin) 17.00–17.20
Ul . Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30–17.50
Ul. Fantova (u sběrny surovin) 18.10–18.30
Ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. 18.40–19.00
 
Zastávky sběrové trasy Doba stání
Ul. 5. máje (proti domu č. 325 15.00–15.20
Ul. Živcových (točna autobusu) 15.30–15.50
Ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463) 16.00–16.20
Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30–16.50
Ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00–17.20
Ul. Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40–18.00
Ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10–18.30
Ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40–19.00
   
Zastávky sběrové trasy Doba stání
Ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky) 15.00–15.20
Ul. K Řeporyjím x V Brůdku 15.30–15.50