Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA MEZI ŠKOLAMI

Ve FZŠ Mezi Školami proběhl 30. ledna v pořadí už 44. ročník chemické olympiády kategorie D (žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií). Okresní kolo bylo letos zaměřeno na směsi a jejich vlastnosti, dále pak na přírodní látky, jejich výskyt a využití. Své znalosti si změřilo 28 soutěžících z 8 základních škol a 3 gymnázií Prahy 5 a 13. Poděkování za zdárný průběh soutěže patří všem organizátorům, zvláště pak garantovi soutěže, paní učitelce
Heleně Suché.

Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele