Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

březen 2008
ročník XVIII

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva:

Rada Mč Praha 13 mj. | autor: Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Sdělení úřadu a městské části:

Už si mohu vyzvednout hotový doklad? | autor: Darina Altmanová, , vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Zápis do mateřských škol | autor: Evžen Mošovský, , vedoucí odboru školství

Příspěvek na bydlení v roce 2008 | autor: Ivana Jahodová, vedoucí odboru státní sociální podpory

Ve Mlejně je připojení zdarma | autor: za Klub Mlejn M. Douša

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky:

Slovo šéfredaktora:

Slovo šéfredaktora | autor: Samuel Truschka, šéfredaktor

Téma STOPu:

Prodej obecních bytů proběhl úspěšně | autor: Petr Zeman, zástupce starosty Prahy 13

Kaleidoskop:

Masopustnímu karnevalu přálo počasí | autor: Michaela Vítková

Třináctiletá tradice | autor: Eva Černá

Z našich škol i odjinud:

O kostelních zvonech a kříži | autor: Jaroslav Fuglík

Když se řekne Postní doba? | autor: P. Michael Špilar

Základní škola Kuncova 1580 | autor: Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Nabídka pro žáky 5. tříd | autor: Jiří Pejšman, zástupce ředitele FZŠ Trávníčkova

Až se tajil dech | autor: Ilona Vozničková

The Nifters poprvé v Česku | autor: Martin Douša, vedoucí produkce KD Mlejn

Rozhovor:

Z vašich dopisů:

Sobectví a hyenizmus | autor: Müllerová

Z vašich dopisů 1 | autor: Marcela, Praha 13

Úspěch v německé olympiádě | autor: Lada Biňovcová, ZŠ Mládí

Sport:

Letní tábor na Šumavě | autor: Robert Münzberger

Děvčata vybojovala stříbro | autor: Marta Němcová

Sport bez předsudků 2008 | autor: Jana Moravcová

Loňský rok v TJ Sokol Stodůlky - kopaná | autor: Aleš Musil, předseda oddílu kopané a Václav Sailer, předseda TJ Sokol Stodůlky

Náš vážený pane Urbane, | autor: Andrea, Hanka, Michal a Jarda

Čtyřnohé klenoty | autor: -red-

Pomáhají druhým:

Zachraňte mne | autor: Jana Hrdá

Městská policie a policie ČR:

Městská policie | autor: Tomáš Navrátil, odborný referent kontroly

O lhostejnosti dospělých aneb učme se od dětí | autor: npor. Miloslav Kogler, zástupce , ved. MOP Košíře (Běhounkova ul.)

Z policejního deníku | autor: Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Střípky:

PROJEKTY V HODINÁCH ANGLIČTINY | autor: Matulová a Jaroslav Vodička

KRÁSNÉ DNY V ALPÁCH | autor: Marie Franicová, ZŠ Kuncova

ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY | autor: -če-

JOSEF LADA DĚTSKÝMA OČIMA | autor: Michaela Huslarová

NENÍ SOBOTA JAKO SOBOTA | autor: Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum FN v Motole

SVĚT MŮŽE BÝT I JINÝ | autor: Jan Hubáček, Michaela Pačandová, Markéta Vaněčková, žáci 5. A

DĚTI ZAHRÁLY SENIORŮM | autor: Ilona Vozničková

MEDVÍDEK BRUMLA VE ŠKOLCE | autor: Zuzana Stočesová

DOMEČKU VLÁDLY STARÉ CIVILIZACE | autor: Michaela Gaydošová

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA MEZI ŠKOLAMI | autor: Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele

KARNEVAL V BRONZOVÉ | autor: Lenka Durdilová

Životní prostředí:

Mezinárodní projekt Comenius | autor: Iveta Nová

Přemýšlíme o úsporách energie | autor: Zora Karvánková, ZŠ Mládí

Ekolistárna | autor: Foto: J. Plesnik

Berte ohled na žáby | autor: Jaroslav Fuglík

Toulky:

Krásná procházka údolími do Hlubočep | autor: text a foto: Jaroslav Fuglík

Zajímavosti z Prahy:

Stalo se v:

Kalendárium aneb událo se v březnu | autor: Připravila Michaela Vítková

Z kroniky Stodůlek pana Františka Vlasáka:

Pozemkové knihy obce Stodůlek | autor: Vybrala Michaela Vítková

Aktuality z radnice:

Na co se ptáte:

Zbavíme se někdy holubů? | autor: Jaroslav Fuglík, odbor životního prostfiedí

Prevence:

Projekt žijeme bezpečně | autor: nprap Eva Kohoutová, , preventivně informační skupina OŘ PČR Praha I

Hlavní město Praha:

Z magistrátu | autor: -st-

Pražská plynárenská přijede za vámi:

Pražská plynárenská přijede za vámi | autor: Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.

Po kom se jmenuje?:

Kettnerova ulice | autor: Z archivu Rodopisné revue připravil M. Trnka

Výročí:

Hasičské okénko:

Sirény se zkoušejí každý měsíc | autor: Miroslav Kovrzek, velitel zásahové jednotky SDH Třebonice

Třeboničtí hasiči mají novou starostku | autor: Jitka Pošmourná, SDH Třebonice

O seniorech a pro seniory:

Kulturní programy:

Kalendář akcí:

Čtenářská soutěž:

Čtenářská soutěž březen | autor: Eva Černá

Křížovka:

Březnová křížovka | autor: připravila Eva Černá