Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nemohly by být některé důležité investice v Praze 13 spolufinancovány Evropskou unií?

Nemohly by být některé důležité investice v Praze 13 spolufinancovány Evropskou unií?

Městská část je u velké části investic závislá na dotacích od hlavního města nebo státu. Samozřejmě vždy také zkoumáme, zda by na konkrétní projekt nebylo možné získat také nějakou dotaci z evropských fondů. Jistě víte, že v Praze je to poměrně těžké, protože hlavní město patří podle měřítek EU k bohatým městům (hrubý domácí produkt na obyvatele je v Praze vyšší než 75 % průměrného hrubého domácího produktu celé EU). Proto částka, kterou může celá Praha až do roku 2013 vyčerpat, tvoří necelých 10 miliard z celkových 750 miliard korun, které jsou pro ČR pro toto období určeny. Naše městská část má tedy možnost získat prostředky z evropských fondů převážně v rámci dvou Operačních programů pro Prahu – Konkurenceschopnost a Adaptabilita. Tyto prostředky je možné vynaložit např. na oblast životního prostředí, zavádění e-governmentu, programy podporující začlenění sociálně slabších občanů nebo vzdělávání. Snažíme se tyto programy maximálně využít. V lednu jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci a zateplení budou některých základních a mateřských škol v rámci Operačního programu Životní prostředí. Únorové zastupitelstvo schválilo dva rámcové
projekty, u kterých žádáme o dotaci z fondů EU. Prvním z nich je projekt Revitalizace sídlištních vnitrobloků, v jehož rámci by bylo možné u 5-7 vnitrobloků zrekonstruovat dětská a sportovní hřiště, doplnit mobiliář, vybudovat odpočinkové zóny a obnovit zeleň. Druhý projekt je zaměřen na využití informačních a komunikačních technologií v zájmu zvýšení kvality služeb úřadu pro občany, např. zlepšení elektronické komunikace mezi občanem a úřadem zavedením elektronických formulářů. Kromě evropských fondů jsme také využili možnosti požádat o dotace v rámci tzv. norských fondů. Z tohoto zdroje jsme požádali o spolufinancování rekonstrukce zahrad mateřských škol, včetně vybavení. 
O realizaci zmíněných projektů budeme samozřejmě ve STOPu informovat.

Co městská část udělá v nejbližší době pro životní prostředí?

Životní prostředí je pro nás stále jednou z priorit. Pokračujeme v rekonstrukcích dětských hřišť, nyní se buduje 2. část hřiště v Mohylové, poté se bude v téže ulici pokládat umělý trávník na sportovním hřišti. Na jaře budou dokončeny rekonstrukce sportovního hřiště v Amforové a dětského hřiště ve vnitrobloku Fantova - Trávníčkova. V letošním roce plánujeme vybudování dětského hřiště v lokalitě Vidoule, rekonstrukci hřiště U Jezera, fontány u ZŠ Kuncova a dosadby stromů u fontány na Velké Ohradě a na několika dalších místech. Nechceme se také smířit s nepořádkem.
Ve dnech 8. - 20. března proběhne opět celoplošný jarní úklid, který zajišťujeme již několik let. Vzhledem k častému nepořádku na stanovištích kontejnerů jsme se domluvili s městskou policií, že se na tento nešvar zaměří a zjištěné pachatele bude nekompromisně pokutovat.