Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pane řediteli, vnější vzhled školy se nezměnil, ale vnitřní uspořádání je dnes úplně jiné.

V roce 1976 byla oficiálně zahájena výstavba Jihozápadního Města a po dokončení inženýrských sítí se začalo stavět. Prvním obytným souborem byly Stodůlky, kam se první obyvatelé stěhovali v roce 1982. Zde také byla v roce 1983 otevřena první základní škola sídlištního typu, jejímž architektem byl doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc.O historii i současnosti Základní školy Kuncova jsme si zašli popovídat s jejím ředitelem Pavlem Petrnouškem. Dříve, než jsme mu položili první otázku, otevřeli jsme kroniku školy, která mapuje nejdůležitější události za celých pětadvacet let. Stejně, jako se měnila naše společnost, měnily se i zápisy. Zmizely 1. máje, mírové manifestace, plesy SRPŠ a informace o činnosti PO SSM. Dnes zde najdeme zprávy o výměnných pobytech v Anglii nebo Francii, o adopci na dálku, o ekologických aktivitách a také o úspěších žáků školy ve vědomostních, uměleckých i sportovních soutěžích.A jaké jsou první řádky kroniky?

Prázdniny skončily a 1. září 1983 byla pro děti z obvodu Prahy 5 otevřena krásná nová a moderní škola, která byla postavena ve Stodůlkách, v Kuncově ulici, čp. 1580. Naše škola obsahuje 6 spojených budov, 36 tříd, 8 odborných učeben a 22 kabinetů. Zdraví dětí je utužováno ve 3 prostorných tělocvičnách, k jejichž vybavení patří rovněž šatny a sprchy pro chlapce i dívky. Škola není ochuzena ani o 3 moderní jídelny, kde mají děti i učitelé možnost denně se stravovat…

Pane řediteli, vnější vzhled školy se nezměnil, ale vnitřní uspořádání je dnes úplně jiné.


Vnitřní uspořádání ovlivnil především počet žáků a také ekonomické podmínky. Když škola zahájila provoz, měla 855 žáků, ale už ve druhém pololetí musela být otevřena další 5. třída (5. D). Počet žáků se stále zvyšoval a vyšplhal se až na téměř 1 300 dětí. V té době uvažovala ředitelka školy Milada Jelínková (1983 – 1990) o zavedení směnného vyučování.Otevřením dalších základních škol a současně poklesem demografické křivky se situace začala měnit. Od
roku 1996 bylo zapisováno třeba jenom 50 dětí a tento počet se ještě snižoval. Když jsem v roce 1997 vystřídal ředitelku Janu Rybákovou, byly v pavilonu C dva první ročníky Soukromé obchodní akademie. Bylo to určité provizorium, které bylo nutné řešit. S ohledem na to, že nám žáků ubývalo, tak jsme po dohodě se zřizovatelem školy vyčlenili obchodní akademii celý pavilon a škola tak získala potřebný zdroj příjmu. A další finanční prostředky? Snažíme se, aby tady bylo co nejvíce různých organizací pro děti, takže ve škole působí desítky kroužků. V roce 2000 zde začala fungovat Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5 a 13. Zde jsou důležité nejen příjmy za pronájem, ale také v případě potřeby možnost bezprostředního kontaktu. Před třemi lety jsme usilovali o zřízení státního gymnázia. Náš záměr se tak úplně nezdařil.Gymnázium zde působí, ale nikoli státní.Také ono má dnes samostatný pavilon. Příjmy z pronájmů jsou nezbytností, tento obrovský a energeticky náročný dům spolkne totiž měsíčně jenom za topení 560 tisíc, a to je  letošní zima poměrně mírná. Navíc chceme, aby vybavení učeben bylo co nejkvalitnější. V listopadu 2006 byla otevřena nově zrekonstruovaná učebna chemie, o rok později byla dokončena rekonstrukce odborné učebny přírodopisu. Žáci začali také využívat novou jazykovou učebnu v pavilonu A (vedle již zrekonstruovaných dvou počítačových učeben).

Jak to vypadá s počtem žáků dnes?

Škola má přes 400 žáků a již třetím rokem za sebou zapisujeme stále víc dětí. Jednak demografický vývoj jde trošku nahoru, ale své určitě udělal i velký kus práce pedagogů a dalších pracovníků školy. Letošní zápis dopadl úžasně, po  10 letech máme rekordních 73 zapsaných dětí, nastoupit má po odkladech 52 dětí, z toho jich je 30 mimo spádovou oblast (téměř polovina všech našich žáků je z nespádových oblastí – Prahy 13, 5 a 6, ale i z Rudné, Hostivic, Ořecha, ze Zbuzan, z Chýně…). Když je rodič ochoten dítě do první třídy denně vozit, je to strašně zavazující, ale zároveň potěšitelná záležitost.Dříve běžný jednoduchý rodičovský přístup – tady máme školu, tak tam bude naše dítě chodit – to už dnes neplatí. Rodiče jsou dnes daleko informovanější, srovnávají, chodí na dny otevřených dveří, zvažují. Proto se snažíme, aby byla kvalitní nejen výuka, ale také mimoškolní činnost.

Dnes jsou stále větší rozdíly mezi dětmi v sociální oblasti. Jak se s tím vyrovnáváte?


Docela chápu, proč někde zavádějí uniformy. Chtějí tyto rozdíly alespoň nějak potlačit.Také v naší škole jsou děti z vysloveně zámožných rodin a jiné, které mají jen maminku – samoživitelku. Možná i díky těmto rozdílům mezi žáky se trochu změnila naše filozofie. Dříve byli žáci rozděleni do specializovaných tříd, matematické, jazykové apod., a tak byli určitým způsobem selektováni. V letošním školním roce jsme v šestkách přistoupili na zcela nový model. Žáci mají většinu předmětů společně, ale v každé třídě jsou třeba tři specializační skupiny. Zatím to funguje velmi dobře, takže u tohoto modelu zůstaneme. Nechceme upustit od rozšířené výuky některých předmětů. Rozdělení se však už nebude týkat celých tříd, ale skupin.

Čtvrt století trvání školy určitě stojí za oslavu.

Oslavy odstartovala velká školní akademie ve Mlejně, slavnostně jsme pojali Hru proti AIDS i třetí Červenou stužku, za zmínku určitě stojí i výstava výtvarných prací žáků na radnici. S panem farářem Špilarem a prof. Jiřím Chválou máme domluvený slavnostní koncert k 25. výročí školy a k 75. výročí založení Kühnova sboru. 6. května v 18.30 se v kostele sv. Jakuba St. představí nejen koncertní oddělení, ale také obě oddělení přípravná, která v naší škole pracují. Ve fázi zrodu je vyvrcholení oslav.Tím by 31. srpna večer měl být symbolický ohňostroj, kterým bychom odstřelili uplynulých 25 let a vstoupili do nového čtvrtstoletí. Na této netradiční oslavě by se finančně podíleli i žáci školy, a to zvýšenou sběrovou aktivitou. Věřím, že to zvládneme. Vměstnat 25 let na jednu stránku není možné, takže jsme se historie Základní škola Kuncova je zlehýnka dotkli. Ti, kteří by se chtěli dovědět více, mohou navštívit nejen internetové stránky školy www.zskuncova.org, ale také www.praha13.cz

Eva Černá