Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Příspěvek na bydlení v roce 2008

Jak už bylo uvedeno v předchozích číslech STOPu, dnem 1. 1. 2008 nabyly účinnosti některé změny zákona o státní sociální podpoře. Příspěvek na bydlení zůstal na rozdíl od jiných dávek v téměř nezměněné úpravě, která byla platná již od 1. 1. 2007. Přesto došlo od 1. ledna ke zvýšení normativních nákladů na bydlení, což může pro některé žadatele příznivě ovlivnit splnění jedné z podmínek pro přiznání této dávky a její výpočet. Normativní náklady jsou pro letošní rok stanoveny takto:
U nájemních bytů jsou 4 182 Kč, je-li v bytě trvale hlášena jedna osoba, 6 091 Kč při dvou, 8 401 Kč při třech a 10 549 při čtyřech a více trvale hlášených osobách. V případě družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví jsou normativní náklady stanoveny na 2 653 Kč je-li v bytě trvale hlášena jedna osoba, 4 055 Kč při dvou, 5 763 Kč při třech a 7 385 Kč při čtyřech a více trvale hlášených osobách. Nárok na příspěvek na bydlení má v Praze vlastník či nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 35 % příjmů společně posuzovaných osob nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 35 % příjmů nedosahuje výše příslušných normativních nákladů stanovených zákonem. Podrobnější podmínky nároku na příspěvek na bydlení a jeho výpočet najdete na www.praha13.cz v sekci Poradna občana – Státní sociální podpora.

Ivana Jahodová,
vedoucí odboru státní sociální podpory