Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SVĚT MŮŽE BÝT I JINÝ

Jedno lednové dopoledne nás poctil svou návštěvou spolužákův pradědeček František Havlůj. Přišel k nám do 5. A vyprávět svůj příběh z 2. světové války a hlavně z koncentračního tábora v Mauthausenu, kterým prošel. Bylo to pro nás velmi zajímavé, začali jsme si uvědomovat, jakými úskalími musel možná projít nejeden z našich prarodičů. Hlavně jsme však měli jedinečnou příležitost setkat se tváří v tvář s člověkem, který byl opravdovým účastníkem doby, o které jsme se učili v hodinách vlastivědy. Moc děkujeme.

Jan Hubáček, Michaela Pačandová, Markéta Vaněčková, žáci 5. A