Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby

Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách


Zelený čtvrtek (20. 3.)
18.00 hod. - mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

Velký pátek (21. 3.)
17.15 hod. - pobožnost křížové cesty
18.00 hod. – velkopáteční obřady

Vigilie vzkříšení (sobota 22. 3.)
21.00 hod. – katechumeni přijímají iniciační svátosti

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 23. 3.)
8.00 hod. - mše sv.
18.00 hod. - mše sv.

Velikonoční pondělí (24. 3.)
8.00 hod. - mše sv.

Komunitní centrum sv. Prokopa


Zelený čtvrtek (20. 3.)
17.00 hod. - mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

Velký pátek (21. 3.)
17.00 hod. - velkopáteční obřady

Bílá sobota (22. 3.)
8.30 hod. - modlitba se čtením a katechumenátní obřady

Vigilie vzkříšení (sobota 23. 3.) 19.00 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 24. 3.)
9.30 - mše sv.
11.00 hod. - mše sv.

Velikonoční pondělí (25. 3.)
11.00 hod. - mše sv.