Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Třebonický sbor v roce 2008

Dne 24. 1. 2009 proběhla valná hromada SDH Třebonice. Ze zprávy starostky SDH přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co se v minulém roce událo:

Aktivní činnost sboru začala v březnu. Společně s úřadem městské části jsme pomáhali zajišťovat akci Vytrvalý dobrák. Také se konala brigáda na hřišti, kde nám pomohli i členové okolních sborů.
V dubnu bylo tradiční pálení čarodějnic, kde každé zúčastněné dítě dostalo odměnu. Pořádali jsme řadu velkých soutěží - Memoriál Vl. Nového a M. Bubníka, Memoriál Jany Dobiášové ve stovkování a září bylo ve znamení nejdéle konaného Memoriálu Josefa Holečka, kde ve štafetách a požárním útoku soutěžilo 20 družstev. Zapojili jsme se také do organizace celostátní hry Plamen na místní i celopražské úrovni.
Pro děti jsme pořádali v květnu Den dětí spojený se soutěžemi a odměnami a na konci října Drakiádu. V srpnu úspěšně proběhly přes velkou nepřízeň počasí Třebonické letní hry pořádané s úřadem městské části. Soutěžit k nám přijelo družstvo až z Kanady. Na závěr proběhl koncert skupiny Rangers. V listopadu jsme spolu s úřadem zorganizovali volejbalový turnaj. Družstvo mladých hasičů bylo začátkem října na soustředění u Orlické přehrady. Se sezónou jsme se rozloučili jednak výletem do dolů v Příbrami a koupáním v aquaparku, ale také mikulášskou zábavou.
Je smutnou pravdou, že všechny tyto akce zajišťuje jen hrstka ochotných a obětavých členů. Jim všem patří náš velký dík. Snad se v budoucnu jejich řady rozšíří o další, kteří nebudou jen pasivními členy, ale aktivně se zapojí. Poděkování za velkou podporu patří též Městské části Praha 13 v čele se starostou Davidem Vodrážkou. Za finanční podporu děkujeme sponzorům p. Petrákovi, p. Svobodovi, p. Cveklové, p. Beránkovi, p. Tesařovi a místní organizaci KSČM.
A v neposlední řadě děkujeme za výpomoc sousedním sborům ze Zličína, Stodůlek, Řeporyj a Řep.

Marta Horáková, SDH Třebonice