Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak pokročil projekt revitalizace sídlištních vnitrobloků?

Tento projekt jsme vám ve STOPu již několikrát představovali. Nyní se nachází zhruba uprostřed své realizace a mnohé se již stihlo dokončit. Definitivní ukončení prací na tomto poměrně rozsáhlém projektu je plánováno na druhou polovinu letošního roku. Revitalizace zahrnuje tři sídlištní vnitrobloky v oblasti Lužin (Bronzová, Brdičkova – Amforová, Bellušova – Neústupného), dva v oblasti Stodůlek (Heranova – Kálikova a Chalabalova) a jeden revitalizovaný vnitroblok se nachází v Nových Butovicích (při ulici V Hůrkách).

Ve vnitrobloku při ulici Bronzová byly provedeny veškeré bourací práce a byla vybudována nová cesta. Ukončení prací je naplánováno na jaro letošního roku v rámci druhé etapy projektu. Zbývá založení trávníků v zatravňovací dlažbě na sportovním hřišti v dolní části vnitrobloku. Dětská hřiště se dočkají nových herních prvků, vytvoření nové dopadové plochy a následně budou osazena atypickými keramickými prvky. Ve druhé etapě projektu bude dokončen také vnitroblok V Hůrkách. Na sportovním hřišti je hotovo podloží, připravuje se nový asfaltový povrch a bude dokončena montáž protihlukové stěny. Na dětském hřišti již byly osazeny keramické prvky a hotové je již také pískoviště. V poslední fázi bude dokončena výsadba tak důležité zeleně, osazeny lavičky a odpadkové koše.

Na sídlišti Stodůlky pokračují práce na vnitrobloku Heranova – Kálikova, kde proběhly veškeré bourací a zemní práce. Na dětském hřišti byly vytvořeny dopadové plochy a téměř dokončeno je i sportovní hřiště. Veškerý terén je již upraven do finální podoby, byly založeny trávníkové plochy a vysazena plánovaná zeleň. Do konce března by měla být provedena instalace herních prvků na dětské hřiště a rozmístění nového městského mobiliáře. Druhou revitalizovanou lokalitou ve Stodůlkách je území při ulici Chalabalova. Dokončení prací v tomto vnitrobloku je plánováno na třetí etapu projektu. V současnosti jsou na dětských hřištích rozmístěny keramické prvky, včetně keramické zídky. Doplněno bude oplocení, nové herní prvky, na jednom z dětských hřišť protihluková stěna a finální asfaltový povrch. V konečné fázi bude provedena výsadba zeleně a osazeny lavičky a odpadkové koše.

Při pracích na celkovém zlepšení vnitrobloku Brdičkova – Amforová nás trochu brzdí letošní skutečně zimní počasí. Většina prací je však již hotova – bourací práce a terénní úpravy, nové cesty, založen trávník či vysazena zeleň. Bude následovat dokončení druhého schodiště a především práce na sportovním hřišti, kde budou usazeny nové betonové prvky a ochranné oplocení, dotvořeny nové sportovní povrchy a umístěno sportovní vybavení. Obyvatelé a návštěvníci této lokality se mohou těšit na novou klidovou zónu s parkovými úpravami ve spodní části hřišť.

Šestou lokalitou, kde probíhají práce, je území na Lužinách při ulicích Bellušova a Neústupného. Zde pokračují drobné bourací práce a terénní úpravy a byly vykáceny nevyhovující dřeviny. Naopak připravovány jsou rozsáhlé sadové úpravy a založení trávníkových ploch. Návštěvníci sportovního hřiště se mohou těšit na nové sportovní vybavení a umělý povrch. Veškeré úpravy v tomto vnitrobloku budou dokončeny v rámci třetí etapy projektu a budou zahrnovat také celkovou renovaci dětských hřišť a vybudování nového hřiště na petanque, který si získává stále více příznivců.

Věříme, že revitalizace přinese okolním obyvatelům i návštěvníkům vnitrobloků velké zlepšení v oblasti životního prostředí a nové možnosti využití volného času a sportovního vyžití.

Projekt Revitalizace sídlištních vnitrobloků je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtu MČ Praha 13. Je realizován v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Libor Hakl, koordinátor fondů EU
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti