Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Osudy stodůleckého gruntu čp. 9

Roku 1621 koupil chalupu Martin Novotný od dědiců Matěje Nepilého a 30. září 1651 ji koupil Adam Kačaba. Roku 1659 byl již mrtev a zanechal vdovu Annu, která se podruhé provdala za Karla Lidnera. Karel Lidner byl dvakrát ženatý, neb roku 1675 koupil chalupu Václav Kačaba od Voršily, vdovy po Lidnerovi. 19. prosince 1711 byla chalupa prodána synovi Františku Kačabovi a ten 13. března 1737 prodává chalupu zeti Janu Čtrnáctému. Roku 1760 Jan zemřel a zanechal vdovu a pět dětí. Ta 19. září 1765 prodává chalupu svému zeti Ondřeji Kutinovi. Od něho ji přebírá 26. dubna 1776 Vít Kubr, který v letech 1780 – 1800 působil jako rychtář Stodůlek.

Po jeho smrti se rodového dědictví ujímá syn Matěj Kubr, ale již 1. dubna 1807 prodává chalupu Janu Kejhovi a jeho manželce Kateřině. Od nich ji přebírá Jan Kejha s manželkou Annou. Po jejich smrti zdědí živnost 19. června 1854 jejich syn František Kejha, který se 1. března 1857 oženil s Annou, rozenou Prchalovou.

Jeho osobou se držení statku v linii rodu Kejhových přerušuje. František Kejha měl sestru Annu a ta si vzala za manžela Františka Havlůje, který se do gruntu přiženil. On sám žil předtím na statku čp. 32 a pocházel ze 24 dětí, z nichž zůstalo naživu asi 16. František Havlůj měl s Annou, rozenou Kejhovou, čtyři děti: Albínu, Josefa, Marii a Annu. Zemřel v 31 letech a vdova Anna se provdala za svého švagra Antonína, který byl o 10 let mladší než ona. S ním měla dva syny: Františka a Antonína. František padl na frontě 1. světové války a Antonín převzal hospodářství. Všichni mu říkali Anton. Vzal si za manželku Martu, rozenou Bachovou a měli spolu dvě děti: Aloise a Jindřišku. Anton Havlůj postavil na návsi z cihel kašnu. Byla to hezká, typicky venkovská stavba, k níž se sestupovalo cestičkou. Sloužila všem lidem, stodůlečtí občané si v ní nabírali do puten vodu.

Anton Havlůj byl typický sedlák a výborný hospodář. Smyslem jeho života byli koně, pole a práce na statku. V 50. letech 20. století ho komunisté pro jeho původ uvěznili. Ocitl se u PTP. Tam onemocněl, a tak ho pustili domů. Ze statku odešel velký, silný člověk s mohutnou postavou a domů se vrátil hubený a zlomený muž, poznamenaný kriminálem.

Syn Antona Havlůje Alois si vzal za manželku Kateřinu, rozenou Kycelukovou a pokračovali v rodové tradici. Alois a Kateřina měli syna Antonína a ten žije se svou manželkou Věrou, rozenou Hájkovou, v domě čp. 9 dodnes. Mají spolu dvě dcery: Kateřinu a Věru.

Od té doby, co na statku hospodařil pan Antoním Havlůj, se mnohé změnilo. Tehdy se napravo po vstupu do dvora rozkládaly hospodářské budovy a za stodolou zahrada. Ze dvora se vešlo rovnou do veliké kuchyně, vlevo byl obývací pokoj a vpravo ložnice. Z kuchyně vedly schody do sklepa, kde byl po celý rok krásný chládek a mléko v něm nezkyslo ani za největších veder. První přestavba domu začala v roce 1957 a od té doby si statek s drobnými opravami zachoval stejnou podobu dodnes.

Zpracovala Věra Opatrná