Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pochvala pejskařům

 

Ačkoli na území MČ Prahy 13 nedošlo k výraznému zvýšení počtu pejsků, jsme v současném zimním období potěšeni přístupem jejich majitelů, kteří pečlivěji uklízejí psí exkrementy. Zjišťujeme to zejména zvýšenou spotřebou speciálních papírových sáčků, které pravidelně 3x týdně doplňujeme. Sáčky jsou k dispozici také v budově radnice, a to v informacích nebo na odboru životního prostředí.

Všem pořádkumilovným pejskařům touto cestou děkujeme.

Vladimíra Rottrová, OŽP