Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Řeporyjští hasiči dostali novou zbrojnici

Sbor dobrovolných hasičů Řeporyje dostal novou hasičskou zbrojnici. Slavnostní otevření objektu za 34 milionů proběhlo v sobotu 6. února za účasti náměstka primátora hl. m. Prahy Rudolfa Blažka, který ho předal starostovi Městské části Praha - Řeporyje Františku Blažkovi jako příspěvek hlavního města pro činnost dobrovolných hasičů a poděkování za jejich práci pro město. Předání nové zbrojnice se zúčastnil také starosta Prahy 13 David Vodrážka, poslanec Petr Bratský, zástupci Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a samozřejmě místního SDH. Nová zbrojnice byla postavena za dva roky na místě staré nedostačující hasičárny. SDH Řeporyje má nyní sedm vozidel, z nichž nejmodernější jsou - speciálně upravený Ford Transit a cisternová automobilová stříkačka Scania. Kromě garážových stání je v objektu zázemí pro jednotku, sklad výzbroje, věž na sušení hadic a klubovna pro práci s hasičskou mládeží (z 92 členů sboru je téměř polovina mladší 18ti let). Sbor s dlouhou tradicí, který byl založen v roce 1882, je velmi aktivní, intenzivně spolupracuje s profesionálními hasiči a úspěšně se účastní mnoha soutěží v požárním sportu.

-st-