Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů březen 2010

 

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)

1. 3.
Březen - měsíc knihy (Karolína Světlá) a internetu Svatava Bulířová
Druhý semestr Univerzity 3. věku - informační technologie František Kundrát

8. 3.
Ermitáž - umělecká galerie (video II. díl) Jiřina Focherová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

15. 3.
Video z přednášek odborníků Oční kliniky Lexum pro U3V Svatava Bulířová

22. 3.
Lesy - myslivost - pytláci - zákony. Beseda s myslivci, členy našeho klubu.
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

29. 3.
Káva o čtrnácté (připravujeme se na Velikonoce) Svatava Bulířová

Mgr. Svatava Bulířová, ved. klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

2. 3.
Posezení u kávy - společenské hry

9. 3.
Beseda s Františkem Novotným, básníkem, textařem, novinářem, publicistou, autorem knihy Buďme

16. 3.
Kvíz Milionář - potrénujeme si mozek

23. 3.
Vystoupení dětí z MŠ U Bobříka - L. Husáková, J. Havránková

30. 3.
Cestujeme po světě - video

Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

3. 3.
Novinky v léčbě cukrovky Jaroslav Pulchart

10. 3.
Zahraje a zazpívá nám Václav Vomáčka

17. 3.
Výroční schůze - volby H. Hrdoušková, Roman Kosan

24. 3.
Hrajeme Bingo Roman Kosan, Lubomír Žemlička

31. 3.
Video - film Láska ve hře Jan Hamerník

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; místopředseda Roman Kosan, tel. 723 948 324

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

Tentokrát společně oslavíme hned dvoje narozeniny. Dlouholetý člen našeho klubu, obětavý průvodce při procházkách starou Prahou, spoluorganizátor našich výletů, při kterých nás pokaždé zasvětí do historie pan Jiří Jindra se 16. února dožil krásných 80. narozenin.
Dalším oslavencem bude pan František Převrátil. Oslaví 15. března 84. narozeniny.
Oběma přejí všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví Vidouláci.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Připomínám , že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

 

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

3. 3.
Poradní den

10. 3.
Dia klub

17. 3.
Poradní den

24. 3.
Dia klub

31. 3.
Poradní den

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací ostatním diabetikům. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405