Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Uzavírání nových smluv o nájmu hrobového místa

 

Vzhledem k tomu, že většina smluv o nájmu hrobových míst na hřbitovech Stodůlky a Krteň byla platná do 31. 12. 2009, byly rozeslány nové smlouvy na dalších 10 let. Protože někteří nájemci neaktualizovali své osobní údaje, jsou tyto smlouvy v mnoha případech nedoručitelné. Z výše uvedených důvodů žádáme všechny nájemce hrobových míst, kteří nemají dosud uzavřenou novou nájemní smlouvu, aby kontaktovali odbor majetkový, bytový a investiční na tel. 235 011 417. Seznam nájemců, kterým nebylo možné smlouvy doručit, bude od 15. 3. 2010 zveřejněn na úřední desce ÚMČ Praha 13 a na informačních tabulích u hřbitova Stodůlky a Krteň.

Iva Říhová, vedoucí majetkového oddělení OMBAI