Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nezapomeňte uhradit poplatek za psa

 

Do konce března 2010 jsou majitelé psů povinni uhradit místní poplatek za psa. Složenky byly rozeslány již v minulém měsíci. Při každé platbě je nutné použít variabilní symbol a částku ze složenky. Platbu doporučujeme provést hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Nové Butovice (pondělí a středa 8.00-18.00; úterý a čtvrtek 8.00-13.00). Dále je možné provést platbu: hotovostní úhradou složenky prostřednictvím poboček České pošty, s.p., hotovostní úhradou složenky v pobočkách České spořitelny, a.s., bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13 (č. ú. 19- 2000875359/0800 - Česká spořitelna, a.s.).

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO