Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přehled komisí Rady MČ Praha 13 pro volební období 2010-2014

Přehled komisí Rady MČ Praha 13 pro volební období 2010-2014

Rada MČ Praha 13 svým usnesením č. 79 ze dne 14. 2. 2011 zřídila následující komise a jmenovala jejich personální složení:

Komise pro rozvoj a investice MČ Praha 13
předseda: Petr Zeman
tajemník: Ing. Jitka Šrámková

Komise dopravy
předseda: Pavel Sirotek
tajemník: Jaroslav Matýsek

Komise bytová
předseda: Petr Zeman
tajemník: Mgr. Kateřina Benešová

Komise pro životní prostředí
předseda: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
tajemník: Ing. Eva Beránková

Komise sociální a zdravotní
předseda: Mgr. Eva Montgomeryová
tajemník: Bc. Petr Syrový

Komise bezpečnosti, prevence kriminality a sociálně patologických jevů
předseda: PharmDr. Lubomír Chudoba
tajemník: Jaroslav Matýsek

Komise škodní a pro likvidaci majetku
předseda: Ing. Vít Bobysud
tajemník: Ing. Milada Martinovská

Umísťovací komise pro Důmseniorů Lukáš, Domov sv. Karla Boromejského a Dům sociálních služeb Prahy 5
předseda: Aleš Mareček
tajemník: Lucie Daňhelková, DiS.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
předseda: Věra Herzánová
tajemník: Dana Molnárová

Úplné personální složení všech uvedených komisí najdete na www.praha13.cz v oblasti Samospráva – Komise rady.

-red-