Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z magistrátu

  • Stavba prodloužení trasy metra A úspěšně pokračuje podle harmonogramu. Jsou připraveny přístupové štoly a sjízdné rampy k budoucím stanicím a traťovým tunelům Vypich, Evropská, Kladenská a Kukulova. Nyní již bude moci být nasazen první razící štít ze staveniště na Vypichu směrem do Dejvic. Na stavbě budou nasazeny dva razící štíty s rychlostí postupu 300 – 400 metrů za měsíc. Celkové náklady činí 18,7 mld. Kč v úrovni cen roku 2008. Cestující by se měli svézt v roce 2014.
  • Otevřením výtahu ve východním vestibulu metra C Háje vznikla další bezbariérová stanice. Pražské metro tak má v současnosti bezbariérově přístupných 35 z 57 stanic. Celkové náklady na přestavbu tohoto výstupu činily 56 milionů korun.
     
  • Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo rozpočet hlavního města na letošní rok, podle kterého začne hospodařit od 1. března. Ten počítá letos s příjmy ve výši 37,4 miliardy korun a výdaji 46,41 miliardy. Praha bude dál pokračovat ve stavbě Městského okruhu, tunelového komplexu Blanka i prodloužení linky metra A.
     
  • V dubnu bude ve vytipovaných lokalitách a objektech na území Prahy zahájena deratizace povrchu a kanalizační sítě. Deratizace probíhá každoročně podle podrobného  časového a územního harmonogramu. Praha na ni letos vynaloží 3 miliony 660 tisíc korun. Z uvedené částky je 2 930 000 Kč určeno na povrchovou deratizaci a 730 000 Kč na deratizaci kanalizační sítě. V Praze 13 bude deratizace probíhat především v okolí stanic metra Nové Butovice, Hůrka, Luka, Stodůlky a Zličín.

–dn-