Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Divadlo pro prvňáčky

 

V Základní škole Mohylová na Lužinách se už druhým rokem se pokoušíme o užší spolupráci prvňáčků s páťáky. Chodí se vzájemně navštěvovat, slaví spolu Vánoce, pomáhají si a připravují společné akce. Letos vyráběli žáci páté třídy v předmětu Člověk a svět malé maňásky. Když už byla práce hotova, bylo nám líto maňásky dále nevyužít. Proto se děti rozdělily do skupinek, vymyslely a napsaly scénář loutkového představení a v první třídě ho s velkým úspěchem zahrály. Možná se tak podařila založit další malá tradice. Teď se páťáci těší, čím je na oplátku překvapí malí spolužáci.

Jana Moravcová