Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Soutěž o zaměstnavatele roku 2012

 

Občanské sdružení Rytmus, které poskytuje službu podporovaného zaměstnávání lidem se zdravotním postižením, vyhlásilo již popáté soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2012. Cílem soutěže je podpořit firmy, které lidem se znevýhodněním dávají stejnou šanci jako ostatním a tak přispívají k jejich začleňování do společnosti. Nominovat zaměstnavatele do soutěže může do 31. března 2012 široká veřejnost vyplněním nominačního listu na portále nebo zasláním nominačního listu na níže uvedenou adresu. Kontakt: Rytmus, o.s., Londýnská 81, Praha 2, tel. 224 255 819, e-mail: daniela.kolouchova@rytmus.org, www.rytmus.org.

Daniela Kolouchová