Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Do konce března je třeba zaplatit za psa

Do konce března je třeba zaplatit za psa

Opět se přiblížil termín, kdy je nutné uhradit poplatek za chovaného psa. Pro úplnost uvádím základní přehled sazeb za jednoho psa na rok:

 • chovatelé - důchodci (bez dalších příjmů) 200 Kč - splatnost do 31. 3.
 • chovatelé v rodinném domě 600 Kč - splatnost do 31. 3.
 • chovatelé v provozovně 600 Kč - splatnost do 31. 3.
 • chovatelé v bytovém domě 1 500 Kč - splatnost 750 Kč do 31. 3. a 750 Kč do 31. 8.
   

Začátkem měsíce března jsou poplatníkům rozesílány kompletně vyplněné složenky.
Jedná se o nadstandardní službu pro občany naší městské části, která plátcům zjednoduší a ulehčí placení poplatku a minimalizuje chyby při poukazování plateb.

Platbu za psa lze provést:

 • přímou hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ Praha 13 na Slunečním náměstí: pondělí a středa 8.00 - 18.00; úterý a čtvrtek 8.00 - 13.00
 • hotovostní úhradou složenky prostřednictvím poboček České pošty, s.p.
 • hotovostní úhradou složenky v pobočkách České spořitelny, a.s.
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13 (č.ú. 19-2000875359/0800) s uvedením jména a variabilního symbolu ze složenky

Doporučuji všem chovatelům, aby své platební povinnosti za psa plnili včas!
Podrobnější informace o poplatku za psa naleznete na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit - Místní daně a poplatky. Případné dotazy směřujte na oddělení daní a poplatků ekonomického odboru, ÚMČ Praha 13, tel. 235 011 411, e-mail: zavitkovskaz@p13.mepnet.cz

Rudolf Foukal
vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

 

 

Zápis do mateřských škol

Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2012/2013 byl v regionu Prahy 13 stanoven takto:

 • 12. dubna 2012 od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek
 • 26. dubna 2011 od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek
   

Evžen Mošovský
vedoucí odboru školství

 

 

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko

Zápis do CMŠ Srdíčko, Podpěrova 1879/2, Lužiny, proběhne ve čtvrtek 29. března od 14.00 do 17.00 hodin v prostorách mateřské školy. Rodič, popř. zákonný zástupce, s sebou přinese občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku do CMŠ Srdíčko, kterou najde na www.cms-srdicko.cz nebo si ji může vyzvednout v kanceláři školy. Zapisované dítě rodič přivede k zápisu.

Eva Kuchyňková
ředitelka školy